Conferinţa Naţională a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

Cluj, 29-30 Martie 2012

„Pregătiţi calea Domnului!” (Marcu 1:3)

Iubiţi fraţi în Domnul Isus Hristos,

Delegaţii bisericilor baptiste din România se întâlnesc în fiecare an la Conferinţa Naţională pentru rugăciune, studierea Cuvântului, părtăşie, evaluare, strategie, precum şi pentru a lua decizii statutare cu privire la lucrarea Evangheliei în Cultul Baptist.

Tema Conferinţei Naţionalei din acest an este: Pregătiţi calea Domnului. Ne rugăm ca această adunare sfântă să ofere tuturor delegaţilor ocazia de a se zidi sufleteşte şi de a se înflăcăra pentru lucrarea de slujire, de misiune şi de evanghelizare pe care Dumnezeu a încredinţat-o bisericii.

În conformitate cu articolul 93 al (2) lit.a, coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România la data de 29-30 martie 2012 la Biserica Creştină Baptistă Nr.l Mănăştur, str. Ospătăriei nr.10-12, Cluj jud. Cluj (Mircea Veja-tel.0264.425051, 0751.100011, 0744.972289). Delegaţii care au nevoie de cazare sunt rugaţi să anunţe Biserica gazdă până, cel târziu, în data de 23 martie.

La Conferinţa Naţională sunt convocaţi toţi delegaţii desemnaţi conform articolului 33 al. (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România.

Conştienţi că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate înfăptui prin putere omenească, ci doar prin puterea Sa, vă îndemnăm la post şi rugăciune pentru bunul mers al lucrării din ţara noastră.

Vă aşteptăm cu bucurie în Cluj la Conferinţa Naţională.

Otniel loan Bunaciu 

Preşedinte

Ionel Tuţac

Secretar General