CONFERINȚA NAȚIONALĂ”MODELUL CHRISTIC ÎN EDUCAȚIE” pentru CADRELE DIDACTICE care PREDAU RELIGIE BAPTISTĂ, prima ediție

În perioada 15-16 iunie 2017 s-a desfășurat la Universitatea “Emanuel” Oradea Conferința Națională a cadrelor didactice care predau disciplina Religie Baptistă. Acțiunea organizată de către Departamentul pentru Învățământ Preuniversitar din cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România în parteneriat cu Universitatea “Emanuel” Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor și Liceul Teologic Baptist “Emanuel” Oradea, a reunit 61 de profesori și pastori din 14 județe ale țării. Împreună cu aceștia au participat și vicepreședinții cu educația din cadrul Comunităților Baptiste Regionale.

La deschiderea conferinței, care a avut loc în capela universității, au rostit alocuțiuni d-nul pr. prof. Florin Negruțiu, inspector școlar în cadrul Inspectoratul Școlar Județean Bihor, d-nul Palladi Dacian – administrator public (city manager) al municipiului Oradea, prof. univ. dr. Negruț Paul, rectorul Universității gazdă, pastor Bărnuț Daniel, directorul Departamentului pentru Învățământul Preuniversitar – Cultul Creștin Baptist,    Sesiunile plenare au fost susținute de către conf. univ. dr. Botică Dan Aurelian (Universitatea Emanuel Oradea) – Elevul creștin în cultura toleranței: răspunsuri “vechi” pentru crize “noi”, prof. univ. dr. Negruț Paul –        Provocările păgânismului modern pentru educația religioasă, pastor Bărnuț Daniel (Departamentului pentru Învățământul Preuniversitar) – Concluzii- întrebări.-răspunsuri

Sesiunile pe secțiuni au avut următoarele teme: Programe de religie și scrierea de manuale școlare (prof. Liviu Căprar – Liceul Teologic Baptist “Logos” București), Provocările învățământului creștin în era internetului (conf. univ. dr. Sebastian Văduva-Universitatea Emanuel Oradea, prof. Iosif Curta- Liceul Teologic Baptist “Emanuel” Oradea), Aspecte tehnice, didactice și spirituale privind pregătirea pentru olimpiade și concursuri școlare (prof. dr. Bugnărug Ioan, prof. Szucs Alexandru – Liceul Teologic Baptist Timișoara).

Director Departament,                                                  Secretar Departament,

pastor Bărnuț Daniel                                                    prof. Szucs Alexandru