Conferința regională ACSI, 21 martie, Iaşi, România

Locul:  Colegiul Richard Wurmbrand, Strada Smârdan, nr. 13, 700399 Iaşi,

Tema conferinței: MISIUNEA ȘCOLII CREȘTINE.

Vorbitor principal: Graham Coyle
Data conferinței: 21 martie, 2015

Grup tinta: Invităm cu drag cadre didactice care lucrează în creșe, grădinițe, școli primare, gimnaziale, licee să participe la această conferință specială care credem că va contribui în mod deosebit la dezvoltarea dumneavoastră personală, profesională și spirituală.

Conferința începe la ora 09.00 și se încheie în aceeași zi la ora 16.00.

Tema conferinței: MISIUNEA ȘCOLII CREȘTINE

Taxe de participare:

  • 30 lei/persoană pentru dascălii din școlile membre ACSI
  • 35 lei/persoană pentru dascălii din școli care nu sunt membre ACSI

Termenul limită pentru înregistrare: 18 martie 2015

Începe înregistrarea aici http://acsieurope.org/home/Conferin%C8%9Ba-regional%C4%83-ACSI-21-martie-Ia%C5%9Fi-Rom%C3%A2nia/15/222

Vorbitor principal: Graham Coyle a slujit ca dascăl la River School în Worcester, Anglia din anul 1987. A activat ca director pentru o perioadă dar acum își împarte timpul între predare și slujire ca Președinte al echipei de conducere de la The Christian Schools’ Trust (CST), un grup care servește 40 de școli creștine din Marea Britanie. De asemenea, dânsul reprezintă CST în cadrul mai multor organizații educaționale din Marea Britanie și din restul Europei. Dânsul are doi copii, Beckie (27 de ani) care predă limbile franceză și spaniolă la River School și este căsătorită cu Tom. Fiica mai tânără, Lizzie (24 ani) lucrează pentru Faraday Institute, un grup de cercetare din cadrul Universității Cambridge, care explorează înțelegerea publicului cu privire la relația dintre știință și credință. Graham este văduv, Ann, soția dânsului, a decedat anul trecut după doi ani de luptă cu cancerul.

Program:

8.30 – 9:30 Sosire / Inregistrare
9:30 – 9:45 Deschiderea conferinței

9:45 – 10:45 Sesiunea plenară I – Graham Coyle – “De ce facem această lucrare?” – Uneori este prea ușor să devenim foarte absorbiți de ceea ce facem pentru Domnul și pierdem din vedere motivul pentru care facem lucrarea Lui. Dacă trecem prin această situație putem deveni copleșiți și descurajați de amploarea responsabilității. Avem nevoie să ne ațintim ochii la Isus și la lucrarea la care ne-a chemat.

11:00 – 12:00 – Seminarii I

Graham Coyle – “Ucenicizare în context școlar” – Educația este întotdeauna o sarcină complexă și cu responsabilitate, dar mai mult atunci când avem scopul de a conduce elevii noștri într-o relație mai intimă cu Isus. Cum ne putem găsi drumul printre întrebările implicate și provocările vieții în secolul 21 pentru a fi eficienți în ucenicizarea elevilor noștri?

Petronela Sohorianu – “Formarea deprinderilor ritmice şi diferenţierea timbrului muzical la copilul preşcolar cu ajutorul pseudoinstrumentelor şi a jucăriilor muzicale” – Copiii manifestă un mare interes pentru activităţile ritmice, activităţi pe care le practică  în mod spontan, în toate jocurile lor independente. Valorificând inclinaţiile ritmice ale acestora printr-o atentă şi sistematică educaţie ritmică, se realizează una dintre componentele de bază ale educaţiei muzicale, ca disciplină de învăţământ. Dezvoltarea simtului ritmic nu se poate realiza prin explicaţii teoretice, ci pe baza unor activităţi în care copiii să fie solicitaţi la intonarea diferitelor durate şi formule ritmice, la perceperea lor conştientă, la recunoaşterea lor pe calea audiţiei muzicale.

Ionuț Nistor – “Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar” – Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. Regulamentul  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Paul Madsen – Ucenicizarea – provocând și inspirând elevii noștri să fie mai mult decât “creștini”

Brandusa Chelariu – “Literația mă învață cum să învăț” – Literația este un concept modern al didactiii contemporane,  care urmărește crearea independenței elevului în procesul de învățare. Este știința de a citi un text, din orice domeniu, cu scopul de a-l înțelege și de a-l putea interpreta. De principiile literației au nevoie elevii, profesorii și, nu în ultimul rând, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor, atunci când au în față o mare diversitate de texte

Radu Onu -“Influența modelatoare – rolul ei în formarea și dezvoltarea copilului” – Copiii noștri sunt rezultatul a două lucruri: influența modelatoare (alcătuirea fizică; experiența vieții) și orientarea lor spre Dumnezeu.” (Tedd Tripp) Rolul nostru de formatori în cadrul educației copilului este de a le oferi cele mai bune Influențe modelatoare posibile și de a consilia cu atenție reacțiile copiilor la influențele modelatoarea din mediul din care provin.

12:15-13:30 Prânz / Părtășie / Standul de cărți
13:30-14:30 – Seminarii II

Paul Madsen – “Integrarea biblică – o metodologie practică pentru planificarea integrării biblice la nivel liceal”

Liviu Căprar – “Mentorarea ca proces de formare a adolescenților în școală” – Seminarul de față își propune să introducă conceptul mentorării ca instrument educațional suport pentru formarea etico-morală a adolescenților în școală, deziderat fundamental al misiunii școlii creștine.

Liviu Ursache – “Bătălia pentru mințile elevilor” – Mintea este locul unde se câștigă sau se pierd bătăliile. Astfel, preocuparea educatorului creștin nu este atât să lucreze la nivelul comportamentului cât, mai ales, la cel al gândirii elevului. Scopul oricărui profesor creștin este formarea chipului lui Cristos în cei din clasa sa. Prin urmare, el va căuta să „dărâme” orice idee contrară „cunoștinței lui Dumnezeu” din societatea românescă și va apela la resursele Domnului pentru transformarea minții elevului.

Liz Rauca – ”Metode interactive pentru preșcolari și școlarii mici” – In etapa actuală se promovează învățarea prin cooperare, bazată pe sprijin reciproc, implicarea activă a elevilor, activitatea devenind mai antrenantă, mai dinamică, mai eficientă, copiii mobilizându-se și devenind dornici să ajungă la un rezultat. Sylvia Chard spune că metodele interactive ating un obiectiv important si anume acela de a determina elevii să învețe cu plăcere. Vă invit să descoperim împreună modalități de utilizare a metodelor interactive încă de la vârsta preșcolarității.

Iulian Mangalagiu – “Învățătorul care influențează vieți” – Gândește-te la un învăţător preferat, pe care l-ai avut când erai copil sau adolescent. Ce avea deosebit acel învăţător, de a rămas în memoria ta? Cel mai adesea nu îţi aduci aminte multe lucruri pe care ţi le-a predat învăţătorul. Ceea ce-ţi aduci aminte este persoana – influenţa pe care învăţătorul a avut-o în viaţa ta. Ce înseamnă să fii un învăţător care influenţează vieţi pentru eternitate?

14:45-15:45 Sesiunea plenară II – Graham Coyle – “Impactul misionar asupra predării” – TPredarea este o lucrare importantă a bisericii. Misiunea este o lucrare importantă a bisericii. Cred că cele două sunt inseparabile și nădăjduiesc că acest seminar vă va ajuta să credeți același lucru.

15:45-16:00 Închiderea conferinței
16:00 – Plecare