Contact

Matei 28: 19-20

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”


Contact

Comunitatea Bisericilor Baptiste Timișoara

Strada Zăvoi, nr. 12, Timişoara, 300094, jud. Timiş

E-mail: cbcbtimisoara@yahoo.com

Telefon: 0256-437.711

Fax: 0256-437.711

CUI: 5968343

IBAN:RO94 RNCB 0249 0492 9870 0001 BCR Timișoara