Convingerile creştinului despre păcat

Ilie Bledea 1Un creştin are convingeri corecte şi despre păcat, chiar dacă aceste convingeri nu sunt plăcute, ele sunt absolut necesare, pentru că în funcţie de convingerile despre păcat se formează şi alte convingeri, ca cea despre mântuire, sfinţire şi har. Convingerile creştinului depsre păcat sunt fundamentate în Scriptură şi formate prin lucrarea de convingere a Duhului Sfânt.

Ce crede, recunoşte şi afirmă un creştin despre păcat? Câteva adevăruri clare:

 • Păcatul este neascultare de Dumnezeu, Genesa 3, Romani 5
 • Păcatul este nelegiuire în faţa lui Dumnezeu, 1 Ioan 3:4
 • Păcatul este necinstire a lui Dumnezeu, Romani 1:18
 • Păcatul este necredinţa în Dumnezeu  şi în Domnul Isus, Ioan 16:8-9
 • Păcatul este natural fiecărui om, Efeseni 2:1-3; Ps 51.
 • Păcatul este neruşinare faţă de Dumnezeu şi oameni, Ţefania 3:5
 • Păcatul este nepăsare faţă de Dumnezeu
 • Păcatul este neatingerea obiectivului lui Dumnezeu, ratarea ţintei. Aceasta este în esenţă definiţia cuvântului păcat în Scriptură
 • Păcatul este nebunie în faţa lui Dumnezeu, Romani 1:22-32
 • Păcatul este netrebnicia tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu, Romani 3:9-20

În lumina acestor adevăruri, putem sumariza şi conştientiza:

 • Generalitatea păcatului; toţi oameni sunt păcătoşi fără execpţie şi fără deosebire. Şi,  nu numai că toţi sunt păcătoşi, toţi oamenii sunt corupţi total de păcat, în întreaga lor personalitate.
 • Gravitatea păcatului; atrage mânia lui Dumnezeu, separă de Dumnezeu, distruge caracterul, distruge familii, aduce moartea veşnic, despărţirea de Dumnezeu în iad, şi alte multe consecinţe grave în viaţa omului.
 • Grandoarea harului lui Dumnezeu care ne salvează de păcat, prin Domnul Isus Hristos, prin jertfa Lui! 2Corinteni 5:21.

În final, toţi oamenii sunt în una din două categorii:

 • Păcătoşi salvaţi prin Har, prin Hristos; şi
 • Păcătoşi sclavi ai păcatului.

Tu unde te situezi faţă de păcat?

Ilie Bledea

Făget, 04.05.17