Convingerile unui creştin despre Sfânta Scriptură

BledeaLa începutul şi la temelia convingerilor doctrinare ale unui creştin sunt convingerile despre Scriptură. Vreau să prezint 10 convingeri despre Scriptură, pe care ar trebui să le aibă fiecare creştin.

  1. Inspiraţia plenar-verbală a Scripturii, 3:16. (Greceste:Pasa graphe Theopneustos). Toată Scriptura, fiecare cuvânt, fiecare carte este inspirată divin.
  2. Ineranţa scripturii – Scriptura este fără greşeală în manuscrisele originale. Fiind Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, nu poate avea eroare. Traducerile şi copiiile pot conţine anumite greşeli de scriere, însă fără să afecteze mesajul transmis de Scriptură. Chiar dacă nu deţinem manuscrisele originale, avem mesaul original al Scripturii.
  3. Infailibilitatea Scripturii – Scriptura nu va eşua, ci toată se va împlini, Matei 5:17-18; „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.” În aceste cuvinte ale Domnului Isus vedem nu numai infailibilitatea, dar şi inspiraţia la fiecare literă.
  4. Autoritatea Scripturii – Prin Scriptură Dumnezeu ne porunceşte iubitor ceea ce trebuie să credem spiritual şi tot ceea ce trebuie să facem. Scriptura are autoritatea lui Dumnezeu, şi este singurul instrument absolut prin care Dumnezeu îşi exercită autoritatea asupra poporului Său.
  5. Suficienţa Scripturii- Fiind Cuvantul lui Dumnezeu,mesajul Scripturii este complet şi suficient pentru toate nevoile spirituale ale omului. Implicaţii; Nu avem nevoie de nimic extra Scriptură, de nicio proorocie, de niciun vis, de nicio experienţă în afara Scripturii.
  6. Relevanţa (actualitatea) Scripturii – Scriptura este aceiaşi, are aceiaşi valoare, transcende timpul, istoria şi generaţiile. Mesajul ei este relevant. Scriptura nu trebuie făcută relevantă, ea este relevantă. Ea ne vorbeşte şi astăzi pe limba noastră.
  7. Claritatea Scripturii(În engleză:The pesrpicuity) – Reprezintă faptul că ea poate fi înţeleasă în mesajul ei de omul simplu, dar şi de cel sofisticat.
  8. Potenţialul Scripturii – Luca 1:37; Fiind Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura are în sine potenţialul să mântuiască şi să maturizeze în credinţă pe cei mântuiţi.
  9. Invincibilitatea Scripturii – Matei 24:35. Scriptura nu poate fi biruită, redusă la tăcere, sau distrusă. Ea va transcende toată istoria şi creaţia.
  10. Finalitatea Scripturii – Apocalipsa 22:18-19 – Scriptura este Cuvântul final, după încheierea Canonului nu mai este revelaţie. Nu mai este alt Cuvânt al lui Dumnezu. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său deplin şi final în Scriptură

Acestea sunt convingerile pe care un creştin trebuie să le aibă cu privire la Scriptură.

Dacă n-ai aceste convingeri, înseamnă că n-ai citit suficient Scriptura, şi nu i-ai gustat bogăţia!

Te îndemn să citeşti Scriptura, să meditezi la mesaul ei, să te rogi lui Dumnezeu în conformitate cu lumina ei, şi în final o să ajugi la aceste convingeri!

Ilie Bledea