,,Credinciosul și Evanghelia practică” – Păstor Ioan Cocîrțeu, Partea a VI a : Rîvna omului lăuntric