Cum a cucerit Isus Hristos lumea?

Isus Hristos avea istoria în faţa Ochilor Săi înainte să apară puful de păpădie. Trimisul Fiu de Dumnezeu a cucerit Terra cu o Stea, după o iesle, în incredibila împlinire a celor scrise înainte… Sute de ani…

Isus din Nazaret nu a lăsat ca prin Numele Său doar în viitor omul să fie transformat pentru Nemurire ci a început pas cu pas cu un pescar şi un vameş. Ambii şi-au schimbat radical CV-urile.

Orbii au început să vadă, şchiopii să nu mai ştie ce e aia cârjă, Lăzăr a văzut iar lumina pe Planeta Albastră, iar mulţimile n-au mai făcut coadă la magazinul alimentar, primind peşte şi pită pe săturate.

Doar prin Bine Hristos a cucerit Pământul.

Şi-au găsit răspuns întrebările vechi precum mileniile,  Cezarul a primit ce i s-a cuvenit, fariseii şi saducheii au văzut cum în adevăr trebuie trăită credinţa.

Copiii au venit la Cel Vestit Isus şi au găsit zâmbetul norilor şi bucuria ce va fi pe străzile de aur ale Paradisului…

Oastea Sa n-avea arme, ci nişte ramuri de finic, iar în loc de scuturi reci, pleduri şi haine lăsate peste praful Ierusalimului să treacă Prinţul tuturor Împlinilor şi Galaxiilor. Lui Pilat i-a arătat ce este Adevărul, preoţilor ce înseamnă Pacea Cerului în cloaca înjurăturilor, iar lui Petru ce înseamnă să nu mai cânte cocoşul degeaba.

Mesia S-a lăsat bătut, scuipat, înjurat, batjocorit pentru fiecare pământean, numai ca omul să Înţeleagă ce e Iubirea…

În cea din urmă clipă dinaintea morţii, Fiul şi-a Strigat Tatăl implorând iertarea pământenilor şi, ca întotdeauna, drept grait-a Domnul…

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. Luca 23:34

Soldaţii de la mormîntul larg deschis spre vizitare n-au avut o strajă uşoară, ci au trăit istoria vieţii lor în dimineaţa Învierii.

Mântuitorul Dovedit S-a înălţat la cer cu ucenicii de faţă, arâtându-le în miracol destinaţia promisă.  „De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.” Matei 7. 24-26

Şi de atunci, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, cucerind inimi pentru nemurire… Preşedinţi de stat, artişti, oameni de ştiinţă, politicieni, magnaţi, traficanţi de droguri, oameni sus puşi şi pământeni căzuţi, pe milioane El le-a transformat…

Urmează câteva versuri grăitoare – „Scara de valori”:

scara de valori a Terrei

a construit-o El,

Tâmplarul cel vestit din Nazaret

Maestrul artei Veşniciei

ce a lucrat  şi a plătit un Preţ

cu Viaţa

Scara de valori a Terrei

e plină azi, de nu o recunoşti

dar foarte mulţi coboară cu… Valoarea

şi mai puţini, cei în urcuş

se luptă să păstreze taina

acolo unde e balanţa

Valorilor din ani şi văi…

Napoleon, Alexandru cel Mare, Gingis-Han şi alţi conducători de oşti şi hărţoage au folosit sabia, hoţia, subjugarea, răutatea şi diplomaţia să asuprească popoare. Figurile n-au ţinut iar steagurile s-au eliberat.

Însă Viaţa Sa n-are asemănare, pentru că în Adevăr, Hristos a cucerit lumea numai prin Iubire. La fel şi pe mine.

de Cătălin Dupu