Cum este corect: Isus sau Domnul Isus?

Teofil CiortuzPrietenii noștri americani obișnuiesc să vorbească despre Domnul Isus cu foarte multă lejeritate. Recunosc că, în traducere, când ei spun „Isus”, eu traduc deliberat “Domnul Isus”.
Eu pledez pentru vorbirea temătoare şi respectuoasă faţă de Domnul Isus, atât în rugăciune și predicare cât şi în vorbirea curentă. Iată câteva argumente în acest sens:

1. Folosirea expresiei „Domnul Isus” indică un respect nespus mai mare decât familiarul „Isus”. Dacă Ioan Botezătorul nu se considera vrednic să se plece să-I dezlege cureaua încălțămintelor, ce să mai spunem despre noi?!
2. Ucenicii Domnului Isus Îl numeau pe Domnul Isus „Învăţătorul” şi „Domnul”. (Ioan 13:13). Deși umblau cu El și mâncau la aceeași masă, totuși ei vorbeau respectuos cu Domnul Isus, iar El nu le-a cerut să coboare standardul.
3. Când folosim titlul „Domn” facem o referire clară la dumnezeirea Domnului Isus. (Matei 2:15). El este Domn pentru că Dumnezeu este Domn și pentru că El, Domnul Isus, este Dumnezeu.
4. Proorocii au folosit cuvântul „Domn” cand au scris, de pildă, „Iată glasul celui ce strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-i cărările.” (Matei 3:3). Împăratul David se referea profetic la Domnul Isus numindu-L „Domn”. (Matei 22:45). Așadar, numindu-L „Domnul Isus” ne încadrăm în felul profetic de a vorbi despre El.
5. Domnul Isus a fost făcut de Dumnezeu „Domn şi Hristos.” (Fapte 2:36). Dumnezeu Însuși I-a dat acest titlu, nu oamenii. Arătăm respect față de Dumezeu când Îi recunoaștem Domnului Isus domnia pe care Dumnezeu I-a dat-o.
6. După Înviere, credincioşii vorbeau despre „Domnul Isus”. (Fapte 4:33). O simplă citire a Noului Testament ne arată cu cât respect vorbeau credincioșii despre Mântuitorul. Deasemenea, o simplă citire a Apocalipsei ne descoperă cu cât respect se vorbește în cer despre Mielul lui Dumnezeu. Putem lua aminte!
7. Dacă este civilizat să vorbim despre „domnul preşedinte” sau „domnul profesor”, oare când ne referim la „Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” ar fi potrivit să spunem simplu „Isus”? Nu ne învață chiar și firea lucrurilor cum este mai bine să ne adresăm referitor la Stăpânul Universului?
de Teofil Ciortuz