Cum îţi măsori succesul? (2)

Success191Aş mai aminti încă trei factori, în funcţie de care omul modern (şi nu numai) îşi măsoară succesul: banii, plăcerea şi cunoaşterea. Nu voi mai comenta asupra acestor aspecte, întrucât sunt bine cunoscute. Necazul mare, şi chiar este un necaz, este că tot mai mulţi credincioşi au îmbrăţişat fără discernământ această concepţie despre succes şi se străduiesc din răsputeri să o atingă.

Pentru o perioadă îndelungată, biserica din România a fost persecutată. Persecuţia a fost dură, dar biserica lui Hristos a fost biruitoare. Dacă vremurile de persecuţie nu au reuşit să îngenuncheze biserica, vremurile de libertate au reuşit. Ni s-a pus înainte perspectiva succesului, iar apoi Faraonul acestor vremuri a spus ceea ce Faraonul Egiptului spunea odinioară în dreptul evreilor: „să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să lucreze şi să nu mai umble după năluci.”(Exod 5). În vremurile de tristă amintire nu ne-am predat nici sub ameninţări, nici sub suferinţă…acum ne-am predat de bună voie.

Care e necazul mare cu faptul că am adoptat această concepţie eronată despre succes? E simplu, dar serios: ne facem vinovaţi de idolatrie. Dumnezeul nostru au devenit lucrurile mai devreme menţionate, iar Dumnezeul Viu şi Adevărat, doar un mijloc prin care putem să ajungem la ele. O, era să uit! Pe lângă că El ne oferă toate o carieră bună, o casă bună et c., ne mai duce şi în cer la finalul vieţii, când ne-am plictisit de toate acestea.

Astfel, în loc să iubim pe Cel Ce dă darurile, am fost absorbiţi cu totul de daruri. Avem nevoie să ne reamintim că scopul vieţii noastre trebuie să fie Dumnezeu: cunoaşterea Sa şi vestirea Sa! Toate celelalte lucruri sunt mijloace pentru realizarea acestui scop! (Obs. că noi am inversat total lucrurile!)

Primii oameni au fost chemaţi să stăpânească pământul, dar sub autoritatea Stăpânului. Minciuna pe care au crezut-o a fost că pot să se scuture de această autoritate şi să fie ei stăpânii absoluţi. Cei care au început zidirea Turnului Babel au trăit cu aceiaşi iluzie: că pot clădi o împărăţie legată de numele lor, ignorând Numele şi autoritatea lui Dumnezeu. Cei mai mulţi oameni trăiesc cu aceiaşi iluzie, fără să îşi dea seama că, mai devreme sau mai târziu, orice nu e legat de Numele lui Dumnezeu se sfărâmă şi devine ţărână!

Citi si:

Mai multe articole de Valetin Făt, pe www.valentinfat.wordpress.com