CUM POATE FI DOMNUL ISUS SIMULTAN DUMNEZEU ȘI OM?

samy-tutac2Este greu să explicăm umanitatea 100% și divinitatea 100% a lui Isus. Pornind de la întâmplarea prezentată în Luca 2:41-52, cineva și-a imaginat discuția dintre adolescentul Isus (12 ani) și învățătorii de la Templu, uimiți de răspunsurile Sale la întrebările lor.

CUM TE CHEAMĂ FIULE?
-Din partea mamei-Isus, Mântuitorul
-Din partea Tatălui-Emanuel, Dumnezeu cu noi

DE UNDE VI?
-Din partea mamei-din Nazaretul Galileii
-Din partea tatălui-din gloria Cerului

CÂȚI ANI AI?
-Din partea mamei-12 ani
-Din partea tatălui-sunt Părintele veșniciei

CINE TE-A ÎNVĂȚAT TOATE ACESTEA?
-Din partea mamei-ea m-a învățat Scriptura
-Din partea tatălui-Eu sunt Calea, Adevărul și Viața

CE SE VA ÎNTÂMPLA CU TINE?
-Din partea mamei-disprețuit și părăsit de oameni
-Din partea tatălui-Mi se va aduce închinare

CE PLANURI DE VIITOR AI?
-Din partea mamei-voi muri pe o cruce
-Din partea tatălui-Eu sunt viu în vecii vecilor

CUM VOM ȘTI ASTA?
-Din partea mamei-veți vedea semnul cuielor
-Din partea tatălui-voi fi cu o haină lungă până la picioare și voi fi încins cu un brâu de aur și tot cerul va spune:”Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, gloria și lauda! A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, gloria și stăpânirea în vecii vecilor! Amin!

Samy Tuțac

IMG_9985