Cum să scapi de îngrijorare

remus runcanE în natura noastră umană să ne facem probleme pentru viitorul nostru, al copiilor noștri, al bisericii, etc. Noi  ne îngrijorăm adeseori pentru diferite lucruri, care de cele mai multe ori nu pot fi controlate de noi. Ca și exemple de îngrijorare, din miile de subiecte, le vom enumera pe care care sunt mai puternice: ce voi face dacă îmi voi pierde locul de muncă; ce vor face copiii mei dacă eu voi muri; oare nu se va prăbuși avionul; oare nu se va scufunda vaporul;oare voi avea un accident de mașină sau de autobuz; voi putea să-mi plătesc toate ratele de la bancă, etc.

În Noul Testament se vorbește despre diferite trăsături de caracter ale creștinului. Cea mai des întâlnită este dragostea, apoi smerenia și pe locul trei încrederea în Dumnezeu, în toate circumstanțele vieții. Îngrijorarea, este de fapt opusul încrederii în Dumnezeu.

Ca și remediu la îngrijorare Biblia pomenește de 366 de ori îndemnul “nu te teme”, respectiv “nu te îngijora”!

I. CE ESTE, DE FAPT, ÎNGRIJORAREA, ce se ascunde în spatele ei?

Îngrijorarea este gândul care te ține treaz noaptea, și ineficient ziua, făcându-ți griji pentru lucruri pe care se vor întâmpla în viitor, deși tu, în mod practic, nu poți controla acele circumstanțe.

Domnul Isus în Predica de pe Munte, Matei 6, ne definește îngrijorarea în trei feluri:

1. Îngrijorarea este lipsă de acceptare a providenței Lui Dumnezeu. “De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” Matei 6:25.

Aici Domnul ne vorbește  de “viața noastră”. Ea este, spre disperarea unora, unul dintre lucrurile care nu le putem controla. Viața nu ne-am dat-o noi, nu avem voie să ne-o luăm și nu putem nici să hotărâm noi care este hotarul de trecere înspre o altă viață, de data aceasta veșnică. Tot versetul 25 ne identifică copartimentul unde acționează îngrijorarea – la nivelul gândurilor, aici diavolul duce cu noi cele mai mari bătălii. Oamenii nu mai pot dormi, consumă milioane de pastile ca să poată dormi și tot nu pot să biruiască gândurile cu privire la viitor care îi chinuiesc zi și noapte.

Pe de altă parte apostolul Pavel ne spune că nimic nu ni se întâmplă în viață fără voia Domnului  (Romani 8:28) “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce Sunt chemaţi după planul Său.” Problema este că știm, dar fie uităm fie nu credem cu adevărat într-un Dumnezeu suveran care în providența Sa hotarăște toate lucrurile care ni se întâmplă.

2. Îngrijorarea este o grijă exagerată. “Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?” Matei 6:27

Aici vedem cât de multă deșertăciune este în îngrijorare, ea este total neproductivă, ea ne stresează, dar nu ne rezolvă problema. Dacă îngrijorarea nu este o soluție la problemele noastre atunci ea este o eroare de logică umană, o piedere de vreme care nu are nici un folos practic.

Îngrijorarea cu privire la viața noastră (v.25 a) care pare o problemă existențială, majoră, este detaliată ca fiind o  îngrijorare cu privire la lucruri pur materiale: cu privire la ce vom mânca, cu privire la ce vom bea și cu privire la ce vom îmbrăca.

Îngrijorându-ne, nu putem schimba realitatea cu absolut nimic. Nu devenim nici mai înalți nici mai deștepți, nici mai frumoși și nici mai inteligenți. Interesant este că în NIV traducerea sună “nu poate adăuga nici o oră la viața lui.”

3. Îngrijorarea este dovada unei neîncrederi, credințe mici.  “Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” Matei 6:30

“Puțin credincioșilor” nu este un compliment, dar simt delicatețea cu care Dumnezeu îi mustră pe cei din auditoriu care nu sunt total necredincioși, dar sunt la începutul acestui drum numit credincioșie. Adevărul descoperit aici este că de fapt, în spatele îngrijorării se află neîncrederea noastră într-un Dumnezeu iubitor, care poartă de grijă. El nu este în concediu și nici nu doarme niciodată, deci hai să hotărâm să ne abandonăm în brațul Său iubitor și să nu ne agățăm de îngrijorare, ea este o iluzie, nu rezolvă oricum problema!

II. CUM SĂ SCAPI DE ÎNGRIJORARE?

Nu cred că există o rețetă care are anumite ingrediente, puse într-o anumită ordine ca să ne garanteze că nu ne vom mai confrunta cu problematica îngrijorării, dar ce știu este că textul din Matei 6:25-34 ne vorbește depre acest subiect, de 6 ori se pomenește acest cuvât, și că Domnul Isus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, ne lasă câteva îndemnuri ca să putem birui aceste îngrijorări. Nu este vorba despre o rețetă simplă, pentru că fară El, îngrijorarea ne va devora, dar cu El toate lucrurile vor fi posibile. Deci:

1. Nu-ți pune prea multe întrebari legate de subzistență. Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Matei 6:31

Cele trei întrebări succesive arată adevăratele noastre preocupări care nu au de-a face cu sufletul nostru, ci mare parte din motivele de îngijorare au de a face cu alimentația și îmbrăcămintea.

David spune în Psalms 37:25  “Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.” Este extraordinar și dătător de încredere acest adevăr, nu vom ajunge niciodată să fim părăsiți și bonusul este că nici copiii noștri nu-și vor cerși niciodată pâinea.

2. Uite-te la creația Lui Dumnezeu și vei vedea purtarea Lui de grijă. “Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.” Matei 6:28 și “Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Oare nu Sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Matei 6:28-29.

Problema noastră este că suntem atât de grăbiți, încât nu mai avem timp să privim în natură! Astfel, pierdem lecții prețioase de viață: păsările nu strâng în grânare și au ce mânca, iar crinii nu torc și sunt îmbrăcați curat, decent. La modă? – poate nici nu este necesar…

3. Încrede-te în Tatăl tău atotcunoscător. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Matei 6:32. Se face referire la neamuri, adică la cei ce nu îl cunosc pe Dumnezeu, ei pun accent pe câștigarea acestor lucruri materiale, noi ne bazăm pe faptul că Tatăl nostru cunoaște aceste trebuințe. Domnul Isus a experimentat pe pielea Lui aceste nevoi și le-a împărtășit cu Dumnezeu, deci, ele nu reprezită secretele noastre.

4. Fă-ți o prioritate din căutarea Împărăției Lui Dumnezeu! “Căutaţi mai întâi Împărăţia Lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:33. Se poate observa un contrast între ce caută neamurile (v.32) și ce trebuie să caute creștinii. În timp ce ucenicul este preocupat de lucrurile prioritare încredințate de Dumnezeu, Tatăl ceresc se ocupă de nevoile lui zilnice. Am auzit de multe ori citat greșit acest verset din Scriptură, Domnul nu promite toate celelalte lucruri pe deasupra (casă, mașină, vacanță, sănatate), ci toate aceste lucruri (hrana, apă, îmbrăcăminte).

5. Trăiește zilele pe care ți le dă Dumnezeu, una câte una! “Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:34

Cea mai ciudată dintre îngrijorări este cea pentru ziua de mâine. Mâine este o zi foarte nesigură, deci nu folosi timp prețios de astăzi pentru un mâine incert. Să nu încercăm prognoze pentru mâine, ci să trăim ziua de astăzi pentru Dumnezeu. Astăzi să ne rugăm, astăzi să citim în Biblie, astăzi să evanghelizăm, astăzi să ne jucăm cu copiii noștri, astăzi să vizităm un bolnav, astăzi… DAR în loc să facem astăzi aceste lucruri noi ne gândim la ce o să mâncăm mâine, la ce haină să ne mai cumpăram de Crăciun, la ce mașină ne vom cumpăra la anul, sau la când va fi sfârșitul lumii sau al nostru…

În concluzie, Petru ne spune în 1 Petru 5:7  “Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.” Aceasta este soluția ca să scăpăm de îngrijorări: să le aruncăm asupra Lui și să primim în schimb, pace, liniște, har, iertare, etc.  Traducerea Philips, o traducere parafrazată în limba engleză dă nuanță textului, ea spune așa: “Puteți arunca întrega greutate a îngijorărilor voastre asupra Lui, căci voi sunteți preocuparea Lui personală.”

Pastor Remus RUNCAN