Cuvântul Domnului pentru predicatorii care mâine vor sta in faţa poporului lui Dumnezeu 

Ieremia 23:16-32
16. Asa vorbeste Domnul ostirilor: „N-ascultaţi cuvintele
prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri
zadarnice; spun vedenii iesite din inima lor, nu ce vine din
gura Domnului.

17. Ei spun celor ce Mă nesocotesc: „Domnul a zis: „Veţi
avea* pace” si zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările
inimii lor: „Nu vi se va întâmpla niciun rău.”
18. Cine* a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă si să
asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui
si cine l-a auzit?
19. Iată că furtuna* Domnului, urgia izbucneste, se
năpusteste vijelia si cade peste capul celor răi!
20. Mânia* Domnului nu se va potoli până nu va împlini si
va înfăptui planurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul
lucrul acesta în cursul vremurilor
21. Eu n-am trimis pe prorocii acestia, si totusi ei au
alergat; nu le-am vorbit, si totusi au prorocit.
22. Dacă ar fi fost* de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să
spună cuvintele Mele poporului Meu si să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor.
23. Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul,
si nu sunt Eu si un Dumnezeu de departe?
24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns* fără să-l văd Eu?
– zice Domnul. Nu umplu** Eu cerurile si pământul? – zice
Domnul.
25. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în
Numele Meu zicând: „Am avut un vis! Am visat un vis!”
26. Până când vor prorocii acestia să prorocească minciuni,
să prorocească înselătoriile inimii lor?
27. Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele
Meu prin visele pe care le istoriseste fiecare din ei
aproapelui său, cum* Mi-au uitat părinţii lor Numele din
pricina lui Baal?
28. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta, si
cine a auzit cuvântul Meu să spună întocmai cuvântul
Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? – zice
Domnul.
29. Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, si ca un
ciocan care sfărâmă stânca?
30. De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care
îsi ascund unul altuia cuvintele Mele.
31. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau
cuvântul lor si-l dau drept cuvânt al Meu.
32. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc vise
neadevărate, care le istorisesc si rătăcesc pe poporul Meu
cu minciunile si cu îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu
Eu le-am dat poruncă si nu sunt de niciun folos poporului
acestuia, zice Domnul.
 
În lumina acestui text, permiteţi-mi câteva aplicaţii (recomandări) pentru noi predicatorii: 
 
1. Să ne asigurăm că spunem ce vine din gura Domnului, v16.
 
2. Să ne asigurăm că am fost la sfatul Domnului (în părtăşia şi prezenţa Lui), că am ascultat, am plecat urechea şi am auzit Cuvântul Domnului, v18.
 
3. Să predicăm urgia şi mânia Domnului împotriva păcatului, nu numai dragostea şi bunătatea Lui, v19-20. 
 
4. Să ne asigurăm că suntem chemaţi şi trimişi de Domnul să predicăm, şi nu o facem de la noi putere, v21. 
 
5. Să ne asigurăm că spunem numai Cuvintele Domnului poporului Său, cuvinte prin care îi vom ajuta să se întoarcă de la rău, v22. 
 
6. Să predicăm măreţia, suveranitatea, transcendenţa , atotprezenţa, dar şi apropierea lui Dumnezeu faţă de noi, v23-24. 
 
7. Să nu amestecăm Cuvântul Domnului cu vise, pretinse revelaţii, iluminări personale şi alte invenţii şi idei ale minţii noastre. Este ca şi cum ai amesteca paiele cu grâul. O nebunie! v 25-28. 
 
8. Să credem în suficienţa, autoritatea şi puterea Cuvântului lui Dumnezeu, v29. 
 
9. Să avem grijă să nu predicăm propriile idei şi filosofii, chiar dacă ne plac, şi să le spunem oamenilor că este Cuvântul lui Dumnezeu. Este ceva foarte grav înaintea lui Dumnezeu!, v30-31.
 
10. Să ne asigurăm că predicăm tot ce este adevărat, vrednic de primit, vrednic de iubit şi de folos deplin pentru oameni. Adică, numai şi numai Cuvântul lui Dumnezeu, v32. 2Timotei 3:16-17. 
 
Ilie Bledea