Dacă fiecare creştin ar mărturisi…

daca fiecare crestin_fotoDacă fiecare creştin de la noi ar mărturisi, atunci s-ar produce trezirea spirituală. De ne întoarcem în timp, în anii 1990-1992 ne vom aminti de bucuria mărturisirii care a cuprins bisericile noastre, în aşa fem încât evanghelizările au depăşit zidurile bisericilor, ajungând pe stadioane, în case de cultură şi în pieţe publice.

Mărturisirea Domnului nu este facultativă. Ea aşa ar părea în gândirea unora, dar îmbrăţişarea acestei idei nu este biblică. În Ioan 15:8 “Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei”.

Ce-ar fi dacă unii creştini ar face cadou unor prieteni necreştini o carte sau un roman cu tematică creştină? Alţii ar dărui un CD cu muzică de închinare? O altă parte din credincioşi ar căuta să distribuie Biblia sau Noul Testament? Ce să mai spunem de o faptă bună? Pentru că în România sunt 5.000.000 de locuitori care trăiesc la limita existenţei umane! Cu toţii avem de slujit!

În noiembrie 2011 am început împreună cu unii păstori, prezbiteri, lideri de tineret şi diaconi exact provocarea de mai sus. A împărtăşi şi cu alţii din Cuvântul Domnului, prin ceea ce am numit Operaţiunea “Cadoul”. Ea s-a desfăşurat până acum în Bucureşti (3 biserici), Cluj (4 biserici), Arad, judeţul Giurgiu, judeţul Neamt, Orăştie, judeţul Sibiu, Botoşani şi Constanţa.

Să nu fim din aceia care…“Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod”. (Ioan 15.2)

În mărturisire avem chiar exemplul Domnului Isus Hristos. Să cercetăm unde şi cum a mărturisit El, potrivit cu Evangheliile. Să ne amintim şi de vieţile ucenicilor şi ale apostolilor. Ar fi interesantă recitirea Faptelor Apostolilor. Mărturisirea Domnului aduce dezvoltarea vieţii de credinţă. Mărturisirea Celui Inviat ar trebui făcută şi prin fapte.

Urmează un chestionar, ce este analiza unei etape. Prin el depistam punctele ce trebuie dezvoltate, ce trebuie începute şi pe cele care ar trebuie înlăturate.

Ce schimbări s-au produs cu persoana mea la nivel spiritual în ultimul an? Dar la nivel material?

Cât timp am acordat creşterii mele spirituale? Am citit toată Biblia? Cât timp am acordat în a-L prezenta pe Domnul altora? Cât timp am acordat slujirii activităţilor în biserică?

Cât am dăruit în acest an? Care este principiul de viaţă descoperit în acest an? (Sau mai multe.)

Ce noi prieteni mi-am făcut? Am pace în suflet? Sunt răbdător? Cum stau cu înfrânarea poftelor?

Ce mi-am dorit să realizez şi nu am împlinit încă?

Este foarte indicat să ne acordăm un timp de meditaţie pentru fiecare punct. 10 minute ar fi, să spunem, suficiente.

Privind la Ioan 15 discutăm şi despre câteva interpretări cu privire la mărturisire şi la învăţătura Domnului legată de a aduce roadă:

„Nu am o slujire la vedere”, spune cineva. Dar Marta şi Maria ce mari roluri şi titluri au avut în faţa Domnului? Membrii nu trebuie să fie toţi prezbiteri, ci mărturisitori. Mlădiţa n-aduce singură roade. Nu vezi o mlădiţă mică şi un ciorchine de 5 kg. Nici măcar de 1 kilogram. Ea e doar ramura tânără.

Unii cred că doar ei aduc roadă. E foarte periculos. Eu privesc cu imensă admiraţie, la ce se întâmplă în lume, cu alte lucrări în slujba Domnului. Alţii cred că au „luptat”, au mărturisit dar nu au roade. Nu au de unde să ştie care este rezultatul, pentru că acesta se va afla în Prezenţa lui Dumnezeu, în Paradis. Ceea ce ne dă siguranţă şi putere în a mărturisi este că avem Asistenţă – Duhul Mărturisirii, Duhul Sfânt.

Mărturisirea, „roada” şi binecuvântarea sunt strâns unite şi este şi normal în Împărăţia lui Dumnezeu. Explicaţia în versetul: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”. Ioan 15:5

Şi să nu uităm că mărturisirea Domnului va fi răsplătită în Ceruri chiar de Dumnezeu.

Aşadar, practic, ce vom face acum? Pentru cine ne vom ruga în mod special? De cine ne vom ocupa în mod special mărtirisind cu grijă şi pricepere de sus de Bunul nostru Domn?

Probabil cea mai acută problemă a bisericii de azi este aceasta – lipsa mărturisirii.

Da,… dacă fie care creştin de la noi ar mărturisi, atunci s-ar produce trezirea spirituală.

de Cătălin Dupu