DARURILE SPIRITUALE: Darul minunilor

„…altuia, puterea să facă minuni…”
1 Corinteni 12: 10

_DSC1455Darul de a face minuni este un dar cuprinzător și înseamnă însușirea de a face lucrări publice pline de putere. Persoana care are acest dar are capacitatea de a face miracole. Minunea este un eveniment care depășește limita oricărei legi fizice, este o întâmplare produsă de puterea lui Dumnezeu, un miracol.

Minunile făcute de Domnul Isus și de apostoli autentificau autoritatea pe care afirmau că o au și întăreau mesajul lor. În vremea aceea, oamenii I- au pus Domnului Isus și ucenicilor Lui întrebări legate de identitatea pe care o pretindeau, iar Dumnezeu Se revela pe Sine prin repetate minuni, așa încât oamenii să aibă dovezi și confirmări exterioare ale adevărului mărturisit de robii Săi.

Pavel își dovedește statutul de apostol în fața corintenilor, spunând: ”Semnele unui apostol le- ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute printre voi” (2 Corinteni 12: 12). Duhul Sfânt a dat apostolilor din primul veac darul facerii de minuni ca pe o dovadă a faptului că ei erau mesagerii Domnului Hristos cu o încredințare specială: aceea de a anunța o nouă eră în istoria omenirii.

De ce nu vedem astăzi minunile despre care citim în Biblie ? Sunt ele puține din pricina puținei noastre credințe sau pentru că acum s- ar putea ca Dumnezeu să nu dorească să lucreze prin minuni ? Este posibil ca semnele și minunile să fi fost daruri speciale date Bisericii primare ? Înțelegerea corectă a Bibliei indică spre lucrul acesta. Cu toate că, și astăzi când Evanghelia se propovăduiește în situații asemănătoare celor din primul veac, propovăduirea este însoțită uneori de minuni.

Referindu- se la minunile Sale, Hristos Domnul le spune ucenicilor că ei vor face ”lucrări mai mari decât acestea” (Ioan 14: 12). Ce putea fi mai mare decât ceea ce făcuse Domnul: tămăduirea celor bolnavi, redarea vederii celor orbi, învierea celor morți, scoaterea demonilor ?

Astăzi, datorită morții și învierii Sale avem o Evanghelie care poate da iertare de păcate și transformarea vieții. O viață transformată este cea mai mare dintre toate minunile. Minunea regenerării se întâmplă ori de câte ori cineva se naște din nou prin pocăință și credință în Domnul Isus.

Pastor Ioan Cocîrțeu