De ce este înţelept să păstrăm familia aşa cum a este de la început?

screenshot_1692
Sursă fotografie

Nu este o noutate să scriem şi să spunem că, familia trdiţională este sub asediu, sub un atac asiduu şi agresiv al lumii şi al diavolului. Putem vedea aceasta şi din reacţia mass-media la demersul şi reuşita Coaliţiei pentru Familie, de-a aduna cele trei milioane de semnături pentru modificarea constituţiei, în ce priveşte familia. S-a spus printre altele că e vorba de 3 milioane de proşti. Nu e ceva nou, nu e ceva de uimit pentru noi. Ar fi fost uimitor ca lumea, reprezentată de mass-media, să aprecieze şi să promoveze acest demers.

Din punctul de vedere al concepţiei creştine despre lume şi viaţă, noi ştim că „înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu” (1Corinteni 3:19), şi că, cine vrea să ajungă înţelept înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se facă nebun în felul veacului acestuia (1Corinteni 3:18).

Pentru noi, în cele din urmă, contează cum stau lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Şi, înaintea lui Dumnezeu, înţelepciunea vis-a-vie de familie, este în familia tradiţională, familia formată de un bărbat şi o femeie, uniţi în legământ înaintea lui Dumnezeu, pentru toată viaţa lor.

De ce este înţelept să avem, să susţinem, să păstrăm şi să promovăm familia formată dintr-un bărbat şi o femeie? Vă propun câteva raţiuni biblice, normale, sănătoase şi frumoase.

  1. Familia formată dintre un bărbat şi o femeie este în conformitate cu modul în care am fost creaţi de Dumnezeu.

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, I-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Genesa 1:27)

Chipul lui Dumnezeu se reflectă în om prin relaţia de căsătorie. Dumnezeu a creat omul după chipul Lui, în vederea acestei relaţii complementare, de căsătorie între un bărbat şi o femeie.

Orice abatere de acest standard este o denaturare de la modul în care am fost creaţi, este o denatuare care nu vine de la Creator.

  1. Familia formată dintre un bărbat şi o femeie este sub binecuvântarea specială a lui Dumnezeu.

„Dumnezeu i-a binecuvântat…” (pe bărbat şi pe femeie, nu pe bărbat şi bărbat…sau femeie şi femeie…) (Genesa 1:28).

Binecuvântarea lui Dumnezeu implică mai multe aspecte, dar aici vreau să subliniez câteva:

  • Plăcerea lui Dumnezeu
  • Protecţia lui Dumnezeu
  • Părtăşia cu Dumneze
  • Purtarea de grijă a lui Dumnezeu

Familia care vrea binecuvântarea lui Dumnezeu, cu toate aceste componente, trebuie să fie o familie formată dintre un bărbat şi o femeie. Orice alt tip de relaţie între oameni, nu poate fi considerat familie şi este sub blestemul, sau mânia lui Dumnezeu (vezi Romani 1:18-29).

  1. Familia formată dintre un bărbat şi o femeie este relaţia rânduită de Dumnezeu pentru perpetuarea umanităţii.

„Dumnezeu I-a binecuvântat şi le-a zis: Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peşte peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Genesa 1:28).

Este clar că un bărbat cu un bărbat, sau o femeie cu o femeie, nu pot asigura perpetuarea umanităţii. Dumnezeu a rânduit ca prin relaţia de căsătorie între un bărbat şi o femeie să se perpetueze viaţa. În această relaţie, Dumnezeu a pus capacitatea de procreere. Ce este atât de greu de înţeles?

Viaţa aşa cum a fost creată şi rânduită de Dumnezeu se perpetuează prin familia tradiţională, aşa cum a fost creată de Dumnezeu, prin relaţia dintre un bărbat şi o femeie.

  1. Familia formată dintre un bărbat şi o femeie este cadrul normal, rânduit de Dumnezeu, pentru creşterea şi formarea copiilor, a generaţiei următoare.

„Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.” (Deuteronom 6:6-7)

Înainte de orice, copiii au nevoie de iubire şi apoi de învăţătură. Ei nu pot fi educaţi fără a fi iubiţi. Şi, ce cadru mai bun există, pentru a fi iubiţi şi instruiţi în acelaşi timp, decât familia?

Familia este locul iubirii necondiţionate, unde soţul şi soţia se iubesc unul pe celălalt şi transmit iubirea lor spre copii lor, educându-i şi crescându-i în iubire şi învăţătură.

Dragii mei, orice om care gândeşte normal, sănătos, ştie că nicăieri nu-i mai frumos pe lume, decât într-o familie normală, formată dintre un bărbat şi o femeie şi apoi din copiii cu care Dumnezeu binecuvântează familia.

Este înţelept, este normal, este sănătos şi frumos ca familia să rămână aşa cum a instituit-o Dumnezeu. Să ne rugăm pentru aceasta, să fim astfel în familiile noastre şi să susţinem şi să promovăm familia aşa cum a creat-o Dumnezeu!

Doamne ajută, Domne dă izbândă!

Ilie Bledea