De ce S-a botezat Domnul Isus? (Matei 3:13-17)

Ilie Bledea 4 siteAstăzi majoritatea creștinătății (mai puțin cei de rit ortodox vechi) sărbătorește botezul Domnului Isus, popular numit „Boboteaza”. O zi potrivită pentru a ne aminti, a medita, a discuta și propovădui despre botezul Domnului Isus. O oportunitate evanghelistică, dar și edificatore.

După atâția ani și atâtea dezbateri rămâne încă provocatoare și actuală întrebarea: Totuși, de ce S-a botezat Domnul Isus? Textul evangheliilor ne răspunde la această întrebare, însă în mesajul de față o să poposim mai mult la Matei. Sunt 3 motivații fundamentale în acest text, pentru botezului Domnului Isus.

 1. Împlinirea voii Tatălui, v15; 17.

„Drept răspuns, Isuss i-a zis: ”Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Aunci Ioan L-a lăsat. …Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: ”Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.””

Botezul Domnului Isus, în momentul când s-a realizat, în felul în care s-a realizat a fost voia Tatălui pe care Domnul Isus a venit să o împlinească.

El a mai zis, conform cu Evanghelia după Ioan 6:38: ” Căci M-am coborât din cer să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”

Prin urmare, prima motivație a botezului lui Hristos, a fost împlinirea voii Tatălui, care este în conformitate cu plăcerea și dreptatea Tatălui.

 1. Împlinirea nevoii omului, v15.

Așa cum a înțeles Ioan Botezătorul, Domnul Isus nu avea nevoie de botezul lui. Însă, Domnul Isus nu S-a botezt pentru că El a avut nevoie, ci pentru că noi am avut nevoie de botezul Lui. Botezul Domnului Isus nu împlinește vreo nevoie a Lui, ci nevoia noastră, a oamenilor. Nevoia noastră prin botezul Domnului este împlinită în două aspecte:

 1. Nevoia de mântuire, îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, v15.

Toți cei care au făcut o exegeză minimă a textului acesta în original, știu că, Domnul Isus aici spune: ”Trebuie să împlinesc toată dreptatea” (grecește: pasan dikaiosunen). A cui dreptate? A lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să ne-o poată atribui nouă, prin credința în El. Prin umare, de la botez, Domnul Isus lucrează la mântuirea, îndreptățirea noastră înaintea dreptății lui Dumnezeu. El împlinește toată dreptea în locul nostru.

 1. Nevoia omului de un model perfect de trăire, v13-17.
 • Un model de ascultare vesrus Adam care n-a ascultat
 • Un model de credincioșie
 • Un model de caracter
 • Un model de conduită, etc.

Domnul Isus este singurul Mântuitor al omului, dar și singurul model perfect de trăire și ascutare de Dumnezeu.

De aceea, o motivație puternică pentru care Domnul Isus S-a botezat este să ne împlinească nevoile noastre fundamentale.

 1. Inaugurarea lucrării Sale mesianice, v16-17.

Domnul Isus S-a botezat ca să se arate lui Israel și apoi lumii că, Mesia a venit, veacul mesianic se inaugurează prin botezul Domnului Isus. Apostolii, după înălțarea Lui, stabilesc că începutul lucrării Sale este botezul, atunci când trebuie să aleagă un apostol în locul lui Iuda:

”Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua în care S-a înălțat El de la noi, să fe rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui.” (Fapte 1:21-22). Sunt 3 semne clare în textul nostru că, prin botezul Domnului Isus, începe lucrarea Sa mesianică:

 1. Deschiderea Cerurrilor, v16.
 2. Descinderea Duhului și așezarea asupra Lui, v16
 3. Declarația încântării Tatălui în Fiul, v17.

Toate acestea indică într-o singură dircție, Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia Cel promis și Lucrarea Lui unică, mesianică a început. De aceea, S-a botezat El pentru a ne arăta că Lucrarea Lui a început și se va încheia când vine El din nou.

Să privim astăzi la Modelul Lui și să-L urmăm în toate!

Ilie Bledea