Declarația comună a Uniunii Baptiste din Ucraina și Uniunii Baptiste din Rusia

“Ferice de făcătorii de pace…” Matei 5:9
Noi, reprezentanții adunărilor Baptiștilor Creștin Evanghelici din Rusia și Ucraina am decis să venim împreună pentru a ne exprima perspectivele comune cu privire la preocupările majore ale oamenilor din bisericile și din țările noastre. Dăm, prin urmare, un semnal vizibil de sprijin al posibilității unui dialog pașnic între bisericile și popoarele noastre.
Toate adunările noastre se roagă în mod continuu pentru pace între popoarele noastre precum și pentru cei care au suferit în timpul recentelor derapaje politice. Ne rugăm pentru menținerea unei păci de durată și pentru înțelegere între cetățenii din țările noastre indiferent de afilierea națională sau confesională.
  • Ne exprimăm disponibilitatea sinceră de a ne ruga și de a sprijini dialogul fratern și promovarea păcii în societatea rusă și cea ucraineană.
  • Facem apel la toți cei care sunt responsabili de viitorul țărilor noastre să țină ferm la principiile libertății de conștiință și de exprimare și la neimplicarea forțelor statului sau a forțelor politice în viața internă a organizațiilor religioase.
  • Condamnăm toate actele de violență și brutalitate împotriva persoanelor precum și rezolvarea problemelor politice prin mijloace militare.
  • Facem apel la toți membrii diferitelor grupări religioase să contribuie la procesul de iertare și de împăcare între popoarele noastre.
  • Îi plângem pe cei care au fost uciși în confruntările de stradă de ambele părți, atât civili cât și militari.
  • Facem apel la frații și la surorile noastre din Rusia și din Ucraina să se roage pentru o soluție pașnică pentru confruntările politice dintre țările noastre.
  • Îi îndemnăm pe oamenii noștri să facă orice efort de a evita provocările, de a avea în inimile lor dragoste pentru aproape și de a respecta demnitatea umană și credințele religioase.
  • Suntem pregătiți, indiferent de circumstanțe, să cooperăm mai departe în ceea ce privește proclamarea Evangheliei în țările noastre și în întreaga lume.
 Președinte Vyacheslav Nesteruk
All-Ukrainian Union of Associations of Evangelical Christians-Baptists
Președinte Aleksey Smirnov
Russian Union of Evangelical Christians-Baptists
Kiev (Kyiv), 8 Aprilie 2014