Despre cârtire 2 – Direcţia (sau destinaţia) cârtirii

„Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat. S-a aprins între ei focul Domnul şi a mistuit o parte din marginea taberei.” (Numeri 11:1)

Este luna în care accentuăm într-un mod special mulţumirea. Foarte bine! Dar, pentru a fi cu adevărat mulţumitori trebuie să eliminăm cârtirea din sufletele noastre. Pentru a o putea elimina trebuie să o depistăm, să o înţelegem şi să vedem gravitatea ei.

Vreau să mai aduc în atenţie două aspecte despre cârtire în acest articol, cu scopul de-a o putea identifica şi de-a o eradica din sufletele noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu.

  • Exprimarea cârtirii

Sunt două modalităţi prin care se exprimă cârtirea, în conformitate cu Scriptura.

  • Exprimarea publică în gura mare, Numeri 11:1
  • Exprimarea restrânsă prin murmurare, bombănire, Numeri 11:10

Ambele sunt la fel de grave şi periculoase. Unii se cred mai spirituali că ei nu cârtesc public, dar o fac în cercuri restrânse, în familiile lor, între prietenii lor. Într-un fel, acest mod  de exărimare a cârtirii este mai grav.

  • Direcţia cârtirii

Când cârtim, conştientizăm noi unde ajunge în final cârtirea noastră? Este împotriva Domnului. În Numeri 11:1, se spune foarte clar că ei au cârtit împotriva Domnului Dumnezeu, în alte texte se spune că au cârtit împotriva lui Moise, dar tot la Domnul a ajuns şi această cârtrie. De ce orice cârtire este în final împotriva lui Dumnezeu?

  • Pentru că El este suveran peste toate lucrurile – El conduce universul şi tot ce se întâmplă; Psalmul 29:10
  • Pentru că autorităţile eclesiale, sau civile sunt rânduite de El, Romani 13:1.
  • Pentru că tot ce ai este darul lui Dumnezeu, mai mult sau mai puţin, 1Corinteni 4:7
  • Pentru că El este implicat activ în tot ce se întâmplă în creaţia Lui, El este prezent; Ieremia 23:23-24

Notaţi în versetul 1, din Numeri 11, ce spune textul. „Când a auzit Domnul…..”

Dragii mei, Domnul aude orice cârtire, şi cea în gura mare, şi cea în murmur.

De aceea, mare atenţie, păziţi-vă de cârtire! Cârtirea este împotriva Domnului! Şi, grozav lucru este să cârteşti împotriva Domnului!

Ilie Bledea