Despre cârtire 3 – Dezastrul produs de cârtire

„Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat. Sa aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei.” (Numeri 11:1)

Câtă învăţătură împotriva cârtirii într-un singur verset al Scripturii! Cârtim pentru că nu realizăm profund dezastrul pe care-l produce cârtirea. Textul acesta şi altele din Scriptură ne conştientizează de această realitate. De aceea, vă îndemn să luaţi aminte la dezastrul produs de cârtire. Observaţi câteva realităţi:

  • Atâţă mânia lui Dumnezeu – „Domnul S-a mâniat”

Ce poate fi mai rău decât asta?! Să stârneşti mânia lui Dumnezeu, să îl provoci pe Dumnezeu la mânie.

  • Atrage judecata activă a lui Dumnezeu – „s-a aprins între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei”

Judecata activă a lui Dumnezeu a venit peste ei şi au fost mistuiţi de focul Domnului, din cer. Apoi, mai târziu  citim că lepra a venit peste Maria, sora lui Moise, din pricina cârtirii (Numeri 12), apoi pământul s-a deschis şi a înghiţit de vii pe cei ce cârteau împotriva lui Moise şi a Domnului (Numeri 16:32-33). Dar asta nu i-a potolit, ci ei au continuat să cârtească până ce toată generaţia aceea a murit în pustie.

Oare dacă s-ar aprinde dintr-o dată focul Domnului între noi, ne-am lecui de cârtire? Oare dacă s-ar deschide pământul şi ar înghiţi de vii pe cei ce cârtesc, ne-am trezi şi nu am mai cârti împotriva Domnului? Nu cred.

Cu toate acestea, Domnul a lăsat aceste lucruri scrise în Biblie pentru noi, să învăţăm, să nu facem la fel. Noi trăim în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. O vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim şi să credem în Domnul Isus, să fim salvaţi de pedeapsa păcatului, de puterea păcatului şi apoi din prezenţa păcatului.

  • Arătarea unui exemplu negativ pentru cei din jur şi pentru generaţiile care vor urma.

Cârtirea este contagioasă. Cei din jur preiau uşor virusul şi el se transmite uşor şi la generaţiile următoare. Asta s-a întâmplat cu Israelul, asta se întâmplă de când este omenirea. Şi asta ar trebui să ne facă să ne trezim!

Gândeşte-te astăzi la dezastrul pe care-l produce cârtirea şi cere-i lui Dumnezeu să te scape de această boală gravă a sufletului!

Priveşte la Hristos, care n-a cârtit niciodată. Apostolul Petru spune despre El: „Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1Petru 2:23-34)

Există vindecare pentru păcatul cârtirii, în rănile lui Hristos, în jertfa Lui!

Ilie Bledea