Despre minuni, credință și voia Sa (sau de ce lăcoimiei i se spune Evanghelie…a prosperității)

valentin fatÎn mod obișnuit asociem credința mare cu cele neobișnuite, cu minunile. ”Cei care au credință mare sunt în stare,” gândim noi, ”să săvârșească lucrări mari”. Îi privim cu invidie și poate, în inocența(?) noastră, încercăm și noi. Avem senzația că un anumit soi de încordare psihică este echivalentă cu mărirea credinței. Ne concentrăm deci precum niște asiatici care sunt în toiul unor exerciții spirituale profunde și ne rugăm. Apoi, cădem direct în nas: deschidem ochii, lipiți aproape de încordarea rugăciunii, doar pentru a descoperi că situația este neschimbată. O! acea nepăsare totală a naturii…Ploaia nu s-a oprit, durerea ascuțită e tot acolo, depresia e mai grea ca plumbul, iar pentru a ne ridica de la rugăciune trebuie să căutăm din nou cârja.

Să fie oare prezența minunilor semnul celei mai mari și robuste credințe? Nu cred să fie așa. Dimpotrivă, cred că adeseori minunile sunt oferite acolo un credința este slabă, unde este la început, unde trebuie încă multă muncă de consolidare și este în pericolul de a se pierde. Îmi vin mereu și mereu în minte cuvintele tăticului care își aduce copilul la ucenici și mai apoi la Domnul, pentru a fi vindecat și care exclamă a disperare: ”Cred Doamne!” De ce nu se oprește aici? Nu ar fi fost suficient răspunsul? El continuă însă spunând: ”Ajută necredinței mele!” Tainică exclamație! Crede omul sau nu crede? O credință atât de firavă, atât de plăpândă că omul o numește necredință ce trebuie ajutată.

Că este Dumnezeu atotputernic o cred și o afirm fără să clipesc din ochi. Că poate vindeca orice boală, că poate îndepărta orice obstacol, că poate aduce bleșugul: toate acestea le cred. În același timp însă, cred că adeseori El nu vrea să o facă. Noi avem adeseori credință doar întru vindecare, dar mai mare și mai robustă este credința care acceptă că Dumnezeu poate să vindece, dar în înțelepciunea Sa găsește că este mai bine să lase boala să își continue cursul și să se sfârșească în moarte, nu în tămăduire. Să poți să te încrezi în Dumnezeu în timp ce boala îți macină ireversibil trupul și îți împovărează zilele, iată credința tare. Să crezi că deși te lasă pe pat, cu ochii pironiți spre tavan, El tot atotputernic, tot înțelept și tot plin de dragoste este.

Setea de minuni îmbracă adesea straiele unei profunde spiritualități, dar sub masca aceasta se ascunde uneori un chip hâd. Se ascunde chipul hâd al omului care vrea să fie el stăpân, să fie el Dumnezeu, iar minunile caută să le folosească pentru a manipula Divinitatea, pentru a o forța să acționeze cum dorește el, pe când Dumnezeu ne cheamă să ne ”supunem sub mâna lui tare.” Mai răsare uneori și chipul omului lacom, care tânjește să-L vadă pe Dumnezeu la lucru făcând minuni…prima dintre ele fiind umplerea hambarului, după care urmează umplerea contului. Azi nu se mai numește lăcomie, ci se numește Evanghelie…Evanghelia prosperității.

Sincer, chiar aș avea nevoie de o vindecare miraculoasă. Rămân însă ferm încredințat că El știe mai bine decât mine chiar nevoile mele, iar El îmi spune că ”răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea”, că ”suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare” și că ”Cel ce a început această bună lucrare o va duce la bun sfârșit.” În concluzie, înainte de a crede în minuni, cred în Dumnezeul care poate face minuni. Cum vrea, când vrea și…dacă vrea. Până la urmă, ”Dumnezeul nostru este în Ceruri. El face tot ce vrea!” Tot ce vrea El, nu eu.

Valentin Făt