DOAR PRIN POST ŞI RUGĂCIUNE!

“Dar acest soi de draci nu hiese afară decat cu rugăciune şi cu post.” Matei 17:21

Ce discipline mari! Ele fac parte din viaţa trăită pentru Dumnezeu şi cu Dumnezeu. Credinţa autentică se manifestă şi prin ele. Aş spune că sunt chiar expresia cea mai înaltă a legăturii cu Dumneşzer şi a dependenţei de El. Cine mai posteşte azi? Cine se mai roagă? Cine le mai îmbină? Genul acesta de întrebări sunt incomode şi nepopulare, dar tocmai ele ne pun la co là ca să vedem ande suntem şi să pricepem ande trebuie să fim duşi.

Postul şi rugăciunea nu sunt elemente de rezervă, ci sunt deprinderi priority. Ştiţi cum procedăm noi? Ceva de felul acesta: “On încercat acolo, m-on dus şi dincolo, fără nici un rezultat ….. m-am şi rugat, on şi postit …” Plasăm aceste arms de forţă undeva în finalul listei de soluţii , printre old mici, mărunte şi posibile izbăviri. Total greşit! Mă rog şi postesc de la început, nu apelez la ele dupăe ce le-am epuizat pe toate celelalte.

Postul şi rugăciunea sunt resurse capabile să rezolve orice. În ele este aşezată forţă spirituală, aşa încât prin practicarea lor să ia act cerul şi să se înfioreze iadul. Demonii să se simtă tulburaţi şi mişcaţi din loc, iar îngerii să te slujească. Nimic nu este prea greu, prea mult, ca să se soluţioneze prin rugăciune şi post. Toate situaţiile imposibile ale vieţii, pot fi rezolvate tocmai prin ele. 

Postul şi rugăciunea sunt şi manifestarea excelenţei spirituale. Împrejurarea din care at citat este una în care ucenicii se confruntă cu ceva atipic. Aplică ce ştiau ei, ce credeau ei şi n-au reuşit. Chiar sunt nedumeriţi şi întreabă de ce a-au-putut să scoată un duh demonic. Domnul Isus intervine şi spune că se cere credinţă şi excelenţă prin post şi rugăciune.

Dragi prieteni, dragi creştini, on o veste bună pentru voi. Nútiu exact cu ce vă confruntaţi, dar vă pot spune că în faţa postului şi rugăciunii nu rezistă nimic. Orice uşa închisă, orice abis de netrecut, orice mare învolburată are soluţie de rezolvare! 

Nu vă mulţumiţi cu ce fac toţi în mod obişnuit, iubiţi excelenţa, iubiţi postul şi rugăciunea.

Pastor Ioan Cocîrţeu