E mai bine că Isus s-a înălțat la ceruri

“Dar acum Mă duc la Cel Ce M‑a trimis și niciunul dintre voi nu Mă întreabă: „Unde Te duci?“ Însă, pentru că v‑am spus aceste lucruri, întristarea v‑a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi.”
‭‭(Ioan‬ ‭16:5-7‬)
Cum credeți că s-au simțit ucenicii când le-a spus Isus: E mai bine să plec? Mai mult ca sigur că erau înspăimântați de viitor. După treizeci și șase de luni de miracole, dezbateri cu liderii religioși, învățături, predici și momente în care erau singuri cu Domnul, probabil că erau șocați și triști când Isus le-a spus că va pleca, că se va întoarce la Tatăl.
Cum ar putea viața să fie mai bună dacă El nu e aici? Și totuși El a spus: Va fi mai bine, datorită Duhului Sfânt. Isus era vizibil, Duhul Sfânt era invizibil. Isus era tangibil, Duhul Sfânt era intangibil. Isus era prezent, dar curând avea sã devină absent. Dar El i-a asigurat că Duhul Sfânt va locui în ei și că va realiza prin ei lucrări mai mari decât cele pe care le-a fãcut El.
Chiar dacă mai mult ca sigur ucenicii au vrut ca Isus să rămână cu ei, El le-a promis că le va trimite pe Unul exact ca El dupã plecarea Sa. Așa că astăzi avem Duhul Sfânt, cel care înflăcărează credința noastră, cel care ne izbăvește din legătura lui Satan și ne împuternicește în lucrarea pe care o avem de făcut.
Cristos s-a înălțat!
Samy Tuțac