Elevii Liceului Baptist Timișoara premiați de Ziua Bibliei

FullSizeRenderVineri 13 noiembrie 2015, Liceul Baptist Timișoara a celebratZiua Internațională a Bibliei. Într-o atmosferă de sărbătoare, împodobită de bucuria tinerească a peste 300 de elevi, a fost reafirmată  importanța Cuvântului lui Dumnezeu. Invitații de onoare au fost Pastorul Samy Tuțac, Președintele Comunității Baptiste Timișoara și Pastorul Gigel Olariu, Președintele Asociației Precept Ministries România care au și premiat pe câșigătorii concursului de memorare a Scripturii și a celui de Eseuri. 

În vederea festivității de astăzi, elevii Liceului Baptist Timișoara au fost provocați cu două săptămâni înainte să memoreze Epistola lui Iacov, să scrie un Eseu cu tema ”Importanța Bibliei în viața mea” și un Referat în care să descrie ”Unicitatea Bibliei”. Concursul de scriere din memorie a Epistolei lui Iacov precum și predarea eseurilor și a referatelor s-a desfășurat miercuri, 11 noiembrie, urmând ca premierea acestora să aibe loc cu ocazia Zilei Bibliei.

Dimineața de astăzi a început cu citirea unui text din Biblie și rugăciunea de deschidere. 

După aceasta, Pastorul Samy Tuțac a vorbit tinerilor despre Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu. Pentru aceasta a folosit două imagini deosebit de sugestive. Prima dintre imagini a fost prezentarea unei re-editări a Bibliei tipărite în anul 1688 în limba Română – „Biblia de la București”. Fratele Samy a adus această Biblie ca pe o dovadă a interesului pentru Scriptură manifestat de poporul nostru în istoria sa cu intenția de a fi o încurajare pentru noua generație ca să pășească pe urmele înaintașilor, păstrând credința vie și o viață demnă, curată și folositoare Împărăției lui Dumnezeu. Pasajul din care a citit, urmărind caracteristicile lingvistice specifice vremii, a fost 2 Timotei 3, versetele 16 și 17.

Cea de-a doua ilustrare folosită de Pastorul Samy Tuțac a fost o analogie simplă dar plină de putere a palmei omenești cu Scriptura. Astfel, degetul mare reprezintă Vechiul Testament, cu Legea, Proorocii și Cărțile de înțelepciune. Celelalte 4 degete pot reprezenta Evangheliile – scrieri care descriu viața și lucrarea Domnului Isus pe pamânt, Faptele Apostolilor – cu pogorârea Duhului Sfânt și nașterea Bisericii, Epistolele – scrisori de clarificare a detaliilor credinței creștine respectiv Apocalipsa – cartea care vorbește despre triumful credinței și vieții asupra păcatului și a morții.

După mesajul fratelui Samy a urmat un scurt cuvânt, dar plin de căldură și vibrație din partea Directorului Liceului Baptist Timișoara, dl. Ilie Dănuț. Om al credinței, cu o viață petrecută în studierea și împlinirea Scripturii, Dl. Director a încurajat elevii la o viață sfântă și în temere de Dumnezeu. Acest fapt nu se poate face fără cunoașterea și însușirea valorilor Cuvântului Sfânt. De aceea, îndemnul Domnului Director a fost ca elevii să continue să se pregătească deopotrivă cu aceeași râvnă pentru a face cinste ca oameni de valoare în societate dar și pentru a aduce slavă lui Dumnezeu ca oameni maturi și de caracter, gata pentru a putea fi unelte în mâna Atotputernică a lui Dumnezeu în generația lor.

Ultima cuvântare a revenit Pastorului Gigel Olariu. Folosind un stil deschis și plin de vitalitate, fratele Olariu a creat o atmosferă relaxată și dinamică. Tinerii au fost provocați la rugăciune și la sinceritate cu privire la atașamentul lor față de Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre cei care s-au dovedit serioși în umblarea lor zilnică cu Domnul au fost răsplătiți, spre plăcuta surpiză a tuturor celor de față, cu câte o Biblie Internațională de Studiu Inductiv (BISI). Pastorul Olariu a descris importanța nu doar a citirii Bibliei, dar și a studierii acesteia pentru ca întreaga comoară așezată de Dumnezeu în Scriptură să poată fi descoperită. În încheiere, fratele Gigel a vorbit despre Centrul de Studii Biblice al Precept Ministries Romania, situat pe malul Lacului Surduc în vecinătatea Lugojului, și oportunitatea elevilor de a participa la cursurile de vară organizate acolo.

Programul a continuat cu Premierea lucrărilor din Iacov, a Eseurilor și a referatelor. Premiile au fost donate cu generozitate de către Biserica Baptistă Nr. 1 Betel Timișoara, Comunitatea Baptistă Timișoara și Asociația Precept Ministries România și au constat în Biblii, cărți și bani. 

Ziua de sărbătoare s-a încheiat prin vizionarea unui film tematic, despre viața și lucrarea lui William Tyndale, unul dintre pionierii reformei protestante din Anglia, martirizat în 1536, cunoscut în special pentru traducerea Bibliei în limba engleză. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri media, Radio Vocea Evangheliei.

Pastor Cătălin Covaci