Este starea societății românești oglinda stării Bisericii din România?

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara.” (2 l Cronici 7:14)

Am înțeles, meditând la acest verset atat de cunoscut, că rugăciunea, la care tot apelăm în situațiile de criză, este importantă pentru trezirea spirituală a Bisericii și pentru o revoluție spirituală a societății, dar nu este suficientă. Pentru o transformare reală a societății românești e nevoie de mai mult:

1. Smerire

O aprofundare a pasajelor biblice despre “Ziua ispășirii” ne-ar ajuta să înțelegem esența acestei atitudini. Smerire lînseamnă să renunțăm la propria noastră îndreptățire și să ne asumăm, în calitate de creștini, starea nenorocită a națiunii noastre.

2. Rugăciune

Nimic altceva nu exprimă mai bine neputința noastră și dependența de Dumnezeu, decât rugăciunea făcută cu credință. Adesea este nevoie ca rugăciunea să fie unită cu postul individual sau comunitar, iar soiul de demoni prezenti în societatea românească nu “vor ieși afară decât cu post și rugăciune”.

3. Apropierea de Dumneze

Scriptura spune că atunci când ne apropiem de El și El se va apropia de noi. Iar apropierea de Dumnezeu presupune întâi depărtarea de tot ceea ce e rău și păcătos și apoi ascultarea necondiționată de Cuvântul lui Dumnezeu 

4. Pocăință-Aceasta începe cu schimbarea gândirii și continuă cu schimbarea acțiunilor și comportamentului nostru. Este necesar să ne pocăim de păcatele noastre, dar și de nepăsarea, comoditatea și lipsa de viziune ce ne caracterizează.

Nu știu dacă ordinea în care Dumnezeu le enumeră are vreo semnificație, dar dacă mă gândesc că Dumnezeul nostru este “un Dumnezeu al rânduielii”, posibil să aibă. Este vital să ne rugăm pentru trezire spirituală în Bisericile din România, dar să nu neglijăm celelalte elemente cerute de Dumnezeu, pentru că neglijarea lor transformă rugăciunea noastră într-un simplu exercițiu religios. 

Cu siguranță România nu se va schimba în urma unor exerciții religioase. Dar dacă Biserica din România se va smeri, se va ruga, se va apropia realmente de Dumnezeu și se va pocăi cu adevărat, atunci, dacă se va implica serios în problematica cetății, va putea schimba societatea din temelii. Pentru că altă șansă pentru România nu există…

Samy Tuțac