Un răspuns pentru cei care propovăduiesc Evanghelia falsă

Evanghelia pe care o avem în Sfânta Scriptură este Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în Domnul Isus Cristos. Această Evanghelie biblică îl prezintă pe Isus ca Rege suprem, ca Domn și Stapân absolut, ca autoritate supremă. 

Evanghelia pe care o avem în Biblie este o Evanghelie cristocentrică și vestește centralitatea Domnului Isus Cristos în întregul Univers. El este Domnul, iar noi trebuie să venim și să ne dedicăm Lui, să ascultăm de El când ne vorbește ca Domn.

În ultima vreme avem parte de o altă evanghelie, o evanghelie în care Isus este cineva de la care poți obține tot ce-ți dorești. Începând cu pace, bucurie, sănătate și terminând, desigur, cu prosperitatea. Această evanghelie care-l predică pe sărmanul Isus, cerșetorul, care stă în frig și bate la ușa inimilor noastre, este o formă de evaziune. Tot o formă de evaziune este și evanghelia “eliberării” de duhuri, propovăduită de profeți falși ieșiți din garanție.

Să nu ne mai mirăm dacă cei care ascultă această evanghelie sunt convinși că îi fac un mare favor lui Isus devenind creștini. Ce fel de creștini? Creștini care cred că ei sunt centrul Universului. Creștini care cred că Dumnezeu, Isus Cristos, îngerii și Biserica trebuie să se învârtă cu toții în jurul lor. Ei nu sunt altceva decât rezultatul acestei evanghelii, a unei evanghelii ca formă de evaziune.

Trebuie să realizăm eroarea în care ne aflăm. Nu noi suntem centrul Universului, ci Dumnezeu, iar noi trebuie să gravităm în jurul Lui. Oricât ar fi de dificil trebuie să ne întoarcem la Evanghelia Bibliei, la Evanghelia predicată de apostoli care a fost rezumată atât de clar de către apostolul Pavel: „Dacă deci Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” (Romani‬ ‭10:9‬)

Aceasta este Evanghelia Împărăției, Evanghelia care mărturisește că Isus Cristos este Domnul. Aceasta este Evanghelia care duce la mântuire și care aduce o reală transformare în viața noastră. Orice altceva este o formă de evaziune pentru oameni. Orice altceva este doar maipularea ieftină a unor șarlatani cu pretenții apostolice și mesianice. Iar Evanghelia Împărăției nu se află nici în declarațiile stupide de eliberare, nici în ungerile cu ulei adus de la Ierusalim, ci în Sfânta Scriptură.

Samy Tuțac