EXISTĂ CU ADEVĂRAT UN LOC DE CHIN VEȘNIC?

După Judecata de Apoi, potrivit Noului Testament, cei mântuiți vor moșteni viața de veci în fericire cerească, iar cei nemântuiți vor fi lepădați de la fața lui Dumnezeu în chinul veșnic. Nicăieri în toată Biblia nu se vorbește despre un al treilea loc în afară de cele două: Cerul și Iadul.      Soarta celor nemântuiți este legată de iad.

Dar ce este iadul? Cum este locul acela?

 Iadul este zugrăvit printr-un număr impresionant de pasaje și expresii biblice. Din toate acestea, rezultă cu claritate că iadul este o realitate îngrozitoare. Citim despre pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei de dinainte de potop, pentru locuitorii Sodomei și Gomorei, pentru cananiți, chiar și pentru israeliți. Pe marginea acestor realități istorice, sunt unii care spun că Dumnezeul Harului prezentat în Evanghelii nu este aspru ca Dumnezeul Legii. Autorul Epistolei către Evrei aduce clarificări prețioase în privința aceasta (Evrei 10:28, 29, 31).

 Sunt nenumărate expresii prin care este zugrăvit iadul: focul – sunt 28 de nume ale iadului, 7 evocă ideea de foc (focul veșnic, gheena, cuptorul, focul și pucioasa, iazul de foc), ocara veșnică, plânsul și scrâșnirea dinților, întunericul, ruina, „afară”. În toate aceste expresii predomină ideea că păcătoșii nemântuiți vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Cea mai cuprinzătoare definiție este un text biblic: 2 Tes. 1:9.

În ce cuvinte este descrisă suferința din iad? Iată doar câteva: „se vor trezi pentru ocară și rușine veșnică”, „acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților”, „necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet care face răul”. Se întreabă unii „Cum va putea Dumnezeul dragostei să găsească plăcere în a chinui veșnic făpturile Sale?” Răspunsul este acesta: Nu Dumnezeu va fi Acela care îi va chinui! Oamenii nu au vrut să-L asculte pe Dumnezeu, iar chinul lor va consta tocmai din lipsa fericirii, a bucuriei, a iertării și a păcii pe care numai Domnul le poate da.

Este teribil ce afirmă Scriptura, dar avem datoria de a spune ce spune Biblia în modul cel mai clar și categoric. Suferința este întotdeauna greu de suportat, dar speranța izbăvirii o face mai ușoară. Iadul însă este veșnic, chinurile lui nu vor înceta niciodată (Isaia 33:14; 66:24). Există un curent doctrinar numit anihilaționismul care susține că va fi numai un fel de existență viitoare, că cei care sunt mântuiți vor avea o viață fără sfârșit, iar cei nemântuiți vor fi eliminați sau anihilați. Învățătura Scripturii contrazice total astfel de afirmații (2 Tes. 1:9). O pierzare veșnică, să exiști dar să fii pierdut. Nu o nimicire. Nu vom putea căpăta mântuirea din iad. Mântuirea se obține numai prin credință și în această viață.

Închei prin a spune că în ciuda acestei realități înfiorătoare numită iadul, totuși este ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca cineva să scape de condamnarea veșnică. Hristos Isus a venit să ne salveze de mânia viitoare prin faptul că se oferă a fi Mântuitor și Domn pentru orice om.

Pastor Ioan Cocîrțeu