Familia Creştină: Relaţia părinţi-copii (Efeseni 6:1-4)

Introducere:

 • Cultura vremii noastre încurajează răzvrătirea copiilor faţă de autoritatea părinţilor:
 • 2Timotei 3:1-4
 • 1Timotei 1:8-9
 • Cuvântul lui Dumnezeu susţine importanţa supunerii copiilor faţă de părinţi:
 • Spre Ex. în Vechiul Testament: Exod 20:5; 21:15; Levitic 19:3; Deuteronom 27:16; Proverbe 30:11; 17.
 • Întrebarea este: noi de cine ascultăm? Ar fi înţelept să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă dorim să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, El ne arată mai întâi în textul din Efeseni care este:

Responsabilitatea copiilor faţă de părinţi, v1-3

 • Într-un cuvânt: CINSTIRE. Cinstirea are două componente:
 1. ASCULTAREA, Efeseni 6:1. La ascultare aş vrea să urmărim două aspecte:
 2. Raţiunea ascultării de părinţi. De ce să asculţi de părinţi?

–          Ei sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales pentru a-ţi da viaţă în lumea aceasta

–          Ei sunt autoritatea rânduită de Dumnezeu peste viaţa ta

 • Ei sunt cei care au investit şi investesc enorm în tine

–          Investiţia financiară: în economia  zilelor noastre părinţii investec într-un copil de la 0 la 22 ani, când termină facultatea aprox : 50. 000 Euro – 2 miliarde.

–          Investiţia emoţioanlă şi educaţională. Cine simte cu durerea ta? Cine plânge pentru suferinţa ta? Cine posteşte pentru tine la examene? Cine se roagă neîncetat pentru tine? Părinţii, numai ei.

 • Domnul porunceşte aceasta. Este prima poruncă din Decalog în ce priveşte relaţia cu aproapele. Este de asemenea prima poruncă însoţită de o promisiune. Dumnezezeu promite pentru cinstirea părinţilor în ascultare o răsplată:

b. Răsplata ascultării de părinţi

 • Dumnezeu promite o viaţă calitativă ca binecuvântare pentru ascultarea de părinţi
 • Dumnezeu promite o viaţă cantitativă ca ascultare de părinţi.

A II-a componentă a cinstirii părinţilor:

 1. AJUTORAREA, atunci când părinţi ajung în postura să aibă nevoie să fie ajutaţi şi în tot timpul. 1Timotei 5:4.

Toţi care mai aveţi părinţi în viaţă cinstiţii aşa cum cere Dumnezeu şi veţi avea numai de câştigat!

Însă Cuvântul lui Dumnezeu ne arată şi:

Responsabilitatea părinţilor faţă de copii, v4.

Cuvântul lui Dumnezeu în acest text, arată responsabilitatea părinţilor

 • PRINTR-O INTERDICŢIE  CATEGORICĂ: Nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri! A întărâta înseamnă: a enerva, a provoca, a irita, a supăra.
 • PRINTR-O INDICAŢIE CONCRETĂ: Creşteţii!

O dezvoltare armonioasă în toate domeniile personalităţii. Ex. Domnului Isus, Luca 2:52

O disciplină armonioasă. O îmbinare două tipuri de disciplină: 1.Disciplina formativă – Învăţătură şi 2.Disciplina corectivă – mustrare.

 • PRINTR-O IMPLICARE  CEREASCĂ – DOMNUL
 • V1 şi v4. Acultarea trebuie să fie în Domnul, dar şi învăţătura şi mustarea trebuie să fie a Domnului.  Părinţii sunt aceia care au responsabilitatea primordială de a-L Implica pe Dumnezeu în creşterea copiilor.

Părinţii trebuie să :

–          Invoce prezenţa Domnului prin rugăciune în familia lor.

–          Implinească pretenţiile Domnului prin relaţie corectă cu Domnul, Deuteronom 6:4-6.

–          Implementeze poruncile Domnului în viaţa copiilor prin relaţie corectă cu ei, Deuteronom 6:7-9.

Toate acestea trebuie urmărite de părinţi în permanenţă. O viaţă de rugăciune permanentă în care să-i atragem şi pe copii în această măreaţă artă a comunicării cu Dumnezeu, o trăire permanentă în iubire faţă de Dumnezeu şi ascultare de Cuvântul Lui şi o preocupare permanentă în a transmite copiiilor învăţătură Cuvântului. Însă, în aceste demers trebuie respectată şi ordinea aceasta; rugăciune, trăire pentru Domnul şi mai apoi transmitere.

Domnul să ne dea biruinţă tuturor celor ce suntem părinţi!

Concluzie:

 • Dacă ai părinţi în viaţă, Domnul îţi cere să faci ceva în relaţie cu ei:
 • Ascultă-i!
 • Apreciază-i! Mulţumeşte-i Domnului  pentru ei şi lor pentru că te-au crescut!
 • Ajută-i cu tot ce poţi atâta timp cât mai poţi, cât îi mai ai în viaţă!
 • Ia-l pe Domnul Isus ca model şi în relaţia cu părinţii tăi, Luca 2:51.
 • Dacă eşti părinte şi Dumnezeu ţi-a dat copiii, Domnul îţi cere :

–          Să nu te mânii pe ei şi să îi întărâţi!

–          Să îi creşti prin învăţătură şi mustrare!

–          Să îl laşi pe Domnul să te conducă în educarea copiilor tăi!

–          Ia-l pe Dumnezeu ca model în felul în care poartă de grijă copiiilor săi, Matei 5:48; 7:9-11.

–          Binecuvântarea Domnului să fie peste toţi în această relaţie frumoasă de familie instituită de Dumnezeu! Amin.

Ilie Bledea, www.iliebledea.wordpress.com