Fii uimit plenar și permanent de Hristos! (Coloseni 1:26-27 )

Ilie Bledea 4 siteEpistola către Coloseni prezintă într-un mod special, plinătatea lui Hristos, și să ne cheamă să ne găsim deplinătatea noastră în El.

Un răspuns fundamental față de Hristos, în această carte este uimirea, sau încântarea pe care ar trebui să o avem în El și de El. Sunt făcute niște afirmații care ar trebui să ne încânte continuu, să ne uimească la superlativ și să ne țină acolo. Cred că fără uimire/ încântare de Hristos, creștinismul nu se poate trăi, așa cum a fost intenținat de Hristos. Orice lucru am face fără uimire, devine rutină și apare plictiseala. Cred că, studiind Epistola către Coloseni, am găsit unul din răspunsurile la actuala apatie din biserici. Suntem apatici, plictisiți și obosiți pentru că ne-am pierdut uimirea de Hristos și așteptăm să ne uimească altceva și altcineva.

De ce ar trebui să fim uimiți mereu de Hristos? Un prim răspuns, pe care îl avem în Coloseni, este următorul:

1. Hristos este misterul misterelor,  care a fost ținut ascuns de Dumnezeu, dar revelat acum prin Scriptură și Duhul creștinilor – Coloseni 1:26-27

„Vreau să zic: taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.”

Cuvintele acestea ar trebui să te uimească la maxim, dacă ești creștin adevărat,

pentru că:

2. Revelația lui Hristos a fost păstrată din veșnicii de Dumnezeu și ascunsă în toate veacurile dinaintea întrupării Lui

Asta înseamnă că, oamenii din vechime (perioada Vechiului Testament), chiar dacă au știut și au avut unele informații despre Mesia, ei nu l-au cunoscut pe El, așa cum a fost revelat prin întruparea Lui și apoi prin inspirația Scripturii. Fii uimit că, Dumnezeu ți-a descoperit ție prin Scriptură ce nu a știut Avraam, Moise, David, etc..

3. Revelația lui Hristos a fost descoperită acum, după planul lui Dumnezeu, în toată plinătatea, neamurilor

Dumnezeu prin Hristos a vrut să arate bogăția slavei Sale, neamurilor. Fii uimit de asta! Tu, care nu aveai nici un drept, erai în afara poporului lui Dumnezeu, acum în Hristos cunoști taina tainelor, pe Hristos.

Esența și experiența revelației lui Hristos este în unirea cu El, în locuirea Lui în noi

Pavel spune:

..”Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.”

În această expresie este cuprinsă toată istoria răscumpărării, în acestă expresie este esența creștinismului plenar. Iată de ce ar trebui să fii uimit! Iată misterul misterelor: Hristos, care este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin care stau în ființă, El care în toate are întâietatea, El în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii, El care a făcut împăcarea prin jertfa Lui, este în noi.

Chintesența a ceea ce este Hristos în relație cu noi creștini, poate fi prezentată astfel: Prin Divinitatea Sa absolută și prin existența Sa veșnică, Hristos a fost, este și va fi peste noi, pentru totdeauna (Hristos peste noi)! Prin întruparea Sa, Hristos a venit și a locuit printre noi, plin de Har și adevăr (Ioan 1:14; Hristos printre noi)! Prin ispășirea Sa de pe cruce și prin învierea Sa, Hristos este în locul nostru, este înlocuitorul nostru în pedeapsă pentru păcat (Hristos în locul nostru)! Prin înălțarea Sa la cer, la dreapta Tatălui, Hristos este pentru noi, mijlocește pentru noi, trăiește pururea să mijlocească pentru noi (Evrei 7:25; Hristos pentru noi)! Prin coborârea Duhului Sfânt, prin nașterea din nou realizată de Duhul, prin Cuvântul vieții, Hristos este în noi, și avem nădejdea și certitudinea gloriei și acesta este cel mai uimitor lucru. Hristos în noi!

Luați aminte, iubiți creștini, dacă asta nu vă uimește, încântă și entuziasmează, nimic nu vă mai poate trezi și schimba. Dacă nu sunteți încântați de Domnul Isus, uimiți de El, atunci nu cred că ați înțeles vreodată Evanghelia și harul lui Dumnezeu și aveți nevoie urgentă de înviere din moartea păcatului!

Domnul să trezească duhul creștinilor obosiți și apatici, și să fim cu toți uimiți total și mereu de Hristos!

Ilie Bledea