GLORIA ÎNVIERII LUI CRISTOS

samy-tutac2Învierea lui Cristos este fundamentul credinței creștine. Într-un sens profund, creștinismul fără înviere nu este doar creștinism căruia îi lipsește ultimul capitol. Creștenismul fără înviere nu mai este creștinism de loc. Mântuitorul Isus Cristos, Cel a treia zi înviat, ne-a redat nouă, oamenilor, bucuria şi lumina, pacea şi împăcarea cu Dumnezeu. Sărbătorind, cu bucurie şi evlavie adâncă, glorioasa Înviere a Domnului ne reafirmăm credința noastră în învierea Lui și învierea noastră. Dacă în momentele de grea suferință ucenicii Domnului au fost cuprinşi de întristare şi de teamă, încât unii s-au îndoit în credinţă, au fugit sau şi-au uitat pentru un moment ataşamentul promis mai înainte, vestea Învierii Sale din morţi, încredinţarea că El este viu şi că mormântul este gol, le-a umplut inima de o bucurie negrăită. Această bucurie a fost mereu prezentă în sufletele lor şi n-au încetat să o predice în lume. Învierea le-a deschis mintea să perceapă adevăratul înţeles al Sfintelor Scripturi, să înteleagă mai limpede cuvintele rostite de Domnul Cel înviat, la frângerea pâinii în Emaus, pe ţărmul mării Tiberiadei şi în alte arătări, până la înălţarea Sa la cer.

Iubiți frați și surori,  
Noi suntem martori ai Învierii Lui Cristos și avem misiunea ca, prin cuvânt, viaţă curată şi dragoste jertfitoare pentru toţi oamenii, dar mai ales pentru cei în suferinţă sufletească şi trupească, să fim martori ai Învierii lui Cristos. În fiecare copil care suferă, bolnav sau bătrân singur şi fără sprijin, în fiecare chip omenesc, descoperim chipul lui Cristos. Fie ca lumina gloriei Cristosului înviat să strălucească pe fețele noastre în așa fel încât cei care ne privesc să-L vadă pe Cristos în noi! Cristos a înviat!
Pastor Samy Tuțac