HAR PENTRU ASTĂZI, Duminică 31 Mai 2015

IMG_02401Focalizarea este pe AFECȚIUNE (sentiment cald de iubirea avea o preferință pentru cineva  sau ceva).

Rugăciune: pentru Bisericile din România.

Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare. Într-o izbucnire de mânie Mi-am ascuns fața de tine pentru o clipă, dar cu o dragoste veșnică mă voi îndura de tine, zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău.
Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea statornică nu se va îndepărta de la tine și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice DOMNUL, Cel Ce se îndură de tine. (‭Isaia‬ ‭54‬:‭7-8, 10‬ NTR)

Citirea Scripturii: Psalmul 16.