HAR PENTRU ASTĂZI, Joi 21 Mai 2015

IMG_02401Focalizarea este pe APRECIERE (ceva care este considerat  de mare valoare și care trebuie păzit și protejat; a aprecia ceva care este considerat foarte scump).

Rugăciune: pentru județul Vaslui.

De aceea, acum, dacă veți asculta de glasul Meu și veți păzi legământul Meu, veți fi comoara Mea dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu. Voi Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt.» Acestea sunt cuvintele pe care să le spui israeliților.“ (‭Exodul‬ ‭19‬:‭5-6‬ NTR)
Citirea Scripturii: Psalmul 65.