Hristos a-nviat

Daniel ScurtAuzi cum răsună Pământul
De cântecul viu şi curat…
E imnul divin,este cântul
Ce zboară pe aripi ca vântul:
Hristos a-nviat!

Şi raza de soare zâmbeşte,
Grădina in flori s-a-mbrăcat.
Intreaga natură  vesteşte
Că Domnul Vietii trăieşte,
Hristos a-nviat!

Cântăm căci ni-e vie credinţa
Cum viu este Cel ce S-a dat:
Iubind ne-a purtat suferinţa,
Si-n moarte ne-a dat biruinţa,
Hristos a-nviat!

Scăpaţi de grozava osândă
Slujim credincioşi ne-ncetat,
Deşi ni-i credinţa plăpândă
Prin har ea devine crescândă,
Hristos a-nviat!

Chema-vom cu drag omenirea
La Cel ce viaţă ne-a dat,
Aceasta ne este menirea
Şi-n cer ne-om primi răsplătirea,
Hristos a-nviat!
Amin