HRISTOS ȘI IERTAREA

”Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi.” (Coloseni 3: 13)

cocarteuSufletul mântuit nu va putea uita niciodată, nici aici pe pământ, nici sus în ceruri, că este un păcătos care a avut parte de milă. Nimic nu poate aprinde mai puternic flacăra dragostei sale, sau să-i întărească îndrăzneala, ca experiența dragostei lui Dumnezeu.

Ne-am gândit vreodată, cât de des și de strălucitor a vorbit Hristos Domnul despre datoria noastră de a ierta pe semenii noștri ? Dacă citim cuvintele Domnului Isus din Evanghelia după Matei (Matei 6: 12-15 și 18: 21, 25), vom observa cât de nedespărțită este iertarea lui Dumnezeu față de noi, de iertarea pe care o acordăm noi altora.

Lucrurile trebuie înțelese așa cum au fost spuse. Cine caută iertarea de la Dumnezeu numai din motive egoiste, pentru a scăpa de ispășirea păcatelor, dar care nu și-a deschis inima ca să pătrundă în ea și în viața lui dragostea iertătoare, acela dovedește că încă nu are parte de iertarea Domnului. Și dimpotrivă: acela care a primit iertarea cu adevărat, prin bucuria de a ierta altora, va confirma continuu că credința în iertarea primită de la Dumnezeu este o realitate. Să primești iertarea prin Hristos și să arăți altora iertarea așa cum o arată El, sunt două aspecte inseparabile.

Pentru mulți credincioși, chemarea de a ierta așa cum a iertat Hristos, încă nu a devenit motorul purtării și acțiunilor lor. De atâtea ori, din cauza vreunei deosebiri de păreri, împotrivirea față de un procedeu care i se pare cuiva mai bun, pe baza unei reale sau închipuite desconsiderări, sau al unui cuvânt neprietenos, sau necugetat, sunt cultivate sentimente de răzbunare, de disprețuire sau de înstrăinare, în loc ca oamenii să se iubească și să se ierte așa cum a făcut-o și Hristos.

Ori de câte ori cerem iertare lui Dumnezeu, sau Îi mulțumim pentru iertarea primită, să-I făgăduim că vrem să arătăm aceeași dragoste iertătoare tuturor celor din jur, pentru proslăvirea numelui Său. Mai înainte de a putea fi vorba despre iertarea altora, trebuie să ne umplem inima cu dragostea pentru Domnul Hristos. Unei inimi pline de dragoste îi va fi ușor să ierte apoi chiar și pe cei mai mari dușmani.

Pastor Ioan Cocîrțeu