Importanța îngrijirii holistice în lucrarea cu tinerii (Pastor Samuel Tuțac)

samy-tutac2Una dintre cele mai mari provocări din lucrarea cu tinerii este aceea de a le arăta acestora și de a-i convinge că există un Dumnezeu care îi iubește cu o dragoste deplină și nemeritată, așa cum sunt. Tinerii, mai ales la vârsta adolescenței, trebuie ajutați să realizeze că lui Dumnezeu îi pasă de nevoile, de temerile, de îndoielile lor, precum și de viața și persoana fiecăruia în parte. Uneori, confruntarea cu provocările, prin care trec tinerii, poate fi foarte dificilă, mai ales atunci când lucrătorii cu tinerii nu au trecut ei înșiși prin astfel de situații. Evitarea acestor probleme, ignorarea sau nerezolvarea lor nu va face decât să-i îndepărteze pe tinerii care se confruntă cu aceste provocări.

Rolul lucrătorilor cu tinerii este acela de a le oferi aceeași dragoste și grijă pe care Domnul Isus le-o oferă. Liderii de tineret  au obligația de a cunoaște cât mai bine problemele cu care tinerii se confruntă în societatea contemporană, să se aplece spre cei descurajați și să le ofere îngrijirea de care au nevoie. Abordarea trebuie să fie una holistică, care privește persoana ca întreg, în toată complexitatea ei. Liderii de tineret trebuie să stie că tinerii sunt mai mult decât trupuri. Ei au o minte, emoții, suflet și fac parte dintr-o familie și comunitate.

  1. Îngrijirea holistică prezentată în modelul lui Cristos

Nu există exemplu mai bun de îngrijire holistică a oamenilor aflați în nevoi, decât Domnul Isus Cristos. Fiecare cuvânt rostit, orice faptă a Sa, slujesc ca model de implicare în viața și problemele oamenilor. Domnul Isus nu a considerat că era suficient să trăiască printre oameni, să fie milos cu ei și să fie model pentru ei. El considera că modelul întrupării înseamnă dragoste în acțiune și confruntare cu toate nevoile oamenilor.

Cristos cunoștea diferitele nevoi ale poporului și le-a înțeles pe deplin. El știa că oamenii erau răniți fizic, mental și spiritual: Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn (Isaia 1:56) și de aceea și-a făcut timp să îngrijească de nevoile lor (Luca 4:40). Domnul Isus a demonstrat că rănile adânci și vechi au nevoie de o vindecare absolută, iar El a fost gata oricând să o ofere.

Lucrarea de îngrijire a Domnului Isus a fost multidimensională și s-a bazat pe o abordare holistică. În timpul acestei lucrări, El nu a limitat oamenii la niciuna dintre componentele lor: fizică, socială, mentală sau spirituală. Cand un om paralitic a fost adus la Domnul Isus, de către un grup de prieteni, El l-a vindecat  mai întâi spiritual, spunându-i: Fiule, păcatele îți sunt iertate (Marcu 2:5), iar după aceea l-a vindecat si fizic, spunându-i:  ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă (vs.11). Omul acesta, paralitic,  a găsit în Domnul Isus atât vindecarea sufletului, cât și a trupului. Vindecarea spirituală a fost urmată de restabilirea sănătății lui fizice.

Domnul Isus era interesat de întreaga persoană, a vindeca omul în întregime era pasiunea Sa. El știa când un suflet era rănit, când mulțimea era înfometată, cand cineva era bolnav. El s-a arătat preocupat și de văduve, a arătat milă față de cei păcătoși și le-a oferit vindecare deplină celor ce au cerut transformare. Stevens prezintă cu acuratețe adevărul acesta:“Mai presus de toate, Isus și-a manifestat dragostea neprefăcută față de oameni (Ioan 11:5, 33-36) și a apreciat adevărata lor valoare (Luca 19:9). A fost dedicat oamenilor fără ezitare, văzând întotdeauna relațiile ca un dar de la Tatăl Său (Ioan 17:6).” (Stevens, 1985, p. 22). Domnul Isus a slujit, nu celor care păreau vrednici după standarde omenești, ci acelora care aveau cea mai mare nevoie. Oamenii aceștia au venit la Domnul Isus cu mâinile întinse, dar goale, sperând că va avea milă de ei, iar El nu le-a dezamăgit speranța.

  1. Îngrijirea holistică aplicată în lucrarea cu tinerii

            Societatea contemporană este plină de oameni care se confruntă cu nevoi diverse. Cu siguranță o bună parte dintre aceștia sunt tineri care stau cu mâinile întinse, așteptând o soluție de la cei ce se declară urmași ai Lui Cristos. Aceștia trebuie abordați și înțeleși ca și ființe complete, cu diferite constituente în viețile lor. Biserica are oportunitatea de a încuraja și de a se îngriji de creșterea și de dezvoltarea tuturor aspectelor unei persoane tinere. Acest lucru se poate realiza îndeosebi prin programe echilibrate prin care sunt identificate nevoile tinerilor. Activitățile spirituale, mentale și fizice trebuie să aibă loc într-o maineră echilibrată, pentru ca tinerii să se poată dezvolta în întregime.

Nevoile tinerilor pot fi depistate și înțelese de Biserică la oricare nivel s-ar afla. Mai mult, așa cum afirmă Gane:”nu trebuie făcută diferențiere între nevoi mici și nevoi importante.” (Gane, 1993, p. 37). Dacă tinerii au o nevoie, aceasta este reală și necesită o atenție deosebită. Ceea ce poate fi mic și banal pentru un adult poate fi sfâșietor pentru un tânăr. Liderii sunt cei care trebuie să descopere și să înțeleagă nevoile tinerilor, într-un mod adecvat, iar îngrijirea trebuie să se producă în Biserica locală.

Tinerii, la rândul lor, pot fi un instrument în încurajarea altor tineri să se apropie de Domnul Isus, Stăpânul care iartă, vindecă și îngrijește. După cum spune și Stevens:

Astăzi sunt mii de tineri aflați în depresie, care, precum paraliticul vindecat și restaurat de Isus, tânjesc să audă: păcatele îți sunt iertate! Povara păcatului, cu dorințele sale neândeplinite, stă la baza tuturor problemelor tinerilor. Aceștia nu vor găsi eliberare până nu vor veni la Vindecătorul de suflete. Pacea, pe care numai El o poate da, conferă  tărie minții și sănătate trupului. (Stevens, 1985, p. 23).

Tinerii creștini nu pot tot timpul să  rezolve problemele fizice sau sufletești ale altor tineri ca și ei, însă pot să îi conducă pe prietenii și colegii lor la Marele Medic, care poate curăți sufletul de lepra păcatului și poate restaura întreaga personalitate umană.

Concluzii

Pentru liderii de tineret a fi aproape de tinerii în nevoie din Biserică sau societate poate fi un privilegiu minunat, dar și o mare aventură. Privilegiu în sensul că au ocazia să-și demonstreze dragostea printr-o îngrijire holistică a acestora, după modelul Domnului Isus. O mare aventură, pentru că nimic nu poate fi mai satisfăcător decât a vedea tineri ale căror vieți sunt transformate și care devin urmași dedicați ai lui Cristos.

Dar pentru ca această lucrare magnifică, începută de Cristos și continuată de urmașii Săi generații la rând, să nu se oprească, liderii de tineret trebuie să se îngrijească ca acești tineri să devină lideri maturi în Biserica locală, continuându-și umblarea cu Cristos, crescând în credință și ajutându-i pe alții așa cum au fost și ei la rândul lor ajutați.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, traducerea Cornilescu.

Gane, Barry, (1993). Youth Leadership Development in the Local Church, Fuller, Theological Seminary.

Stevens, Doug, (1985). Called to Care, Grand Rapids, Zondervan.