In memoriam – Ioan Ciocan

Pastorul Ioan Ciocan a încheiat în data în data de 9.05.2012 alergarea pe acest pământ şi slujirea la care Dumnezeu l-a chemat.

Ciocan Ioan s-a născut la 30 martie 1935 în comuna Blăjeni,  judeţul Hunedoara, din părinţii Ioan şi Maria. La scurt timp după aceea, ei au hotărât să-şi predea viaţa Domnului în urma morţii celorlalţi doi fii ai lor. În anul 1951, la vârsta de 16 ani, în satul Avram Iancu jud. Alba, pe valea răului Arieş, l-a mărturisit ca Mântuitor personal pe Domnul Isus în apa botezului.

A urmat cursurile Seminarului Creştin Baptist din Bucureşti, iar în anul 1955 a încheiat anul 3 şi a fost repartizat în cercul de biserici din valea Haţegului, respectiv  Sânpetru şi Săcel. În aceste biserici şi altele din jur a început lucrarea Domnului.

În februarie 1956 a încheiat actul de căsătorie în biserica din Sânpetru cu sora Cornelia. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 4 copii: Marinela, Dana, Neluţu, Emanuel, cu cei 5 nepoti: Ruben, Cristina, Damaris, Vlăduţ şi Paula şi cu cei 3 strănepoţi.

În data de 10 februarie 1957, la Biserica Baptistă Deva, a fost ordinat în slujba de pastor. După terminarea anului 4 din seminar, a slujit 22 de biserici şi filiale fără nici un mijloc de transport pe o perioadă de 8 ani (1960-1968), iar în toţi anii aceştia a oficiat zeci de botezuri pe timp de noapte sau în locuri mai ferite vederii, candidaţii fiind însoţiţi numai de rudenii şi câţiva fraţi şi surori din biserică.

Ca pastor în vremea comunismului, a avut mult de luptat pentru biserica Domnului, fiindu-i aduse diverse acuzaţii din cauza slujirii, în urma cărora a fost transferat în judeţul Alba la Cugir. Totuşi, nu după multă vreme, în martie 1973, a fost readus ca pastor la Lupeni, fiind nevoie aici de dansul deoarece aceasta biserica se confrunta cu diverse probleme interne. În acest loc a slujit 24 de ani pâna la pensionare, botezând aproape 750 de membri pe această durată de timp.

A mai păstorit bisericile din Uricani, Vulcan, iar pe o perioadă mai scurtă şi pe cele din Petroşani şi Petrila. Deasemenea, a avut trei mandate de preşedinte de comunitate la Braşov şi Sibiu. În tot acest timp a ajutat la dezvoltarea şi construirea bisericilor din Vulcan şi Lupeni, precum şi a unei case pentru copiii orfani.

Odată cu ieşirea la pensie şi-a continuat implicarea împreună cu un grup de fraţi din biserica din Lupeni, alături de care a reuşit să ajute la ridicarea unei case de rugaciune în localitatea Bumbeşti- Jiu.

Din anul 2001 s-a mutat în Deva unde a slujit în comitetul bisericii
baptiste “Sfânta Treime” Deva, predicând şi participând în grupul de rugăciune “Lupta Spirituală”. Deasemenea, alături de alţi fraţi din biserică, i-a vizitat constant şi pe cei de la azilul de bătrâni din Branişca, aducându-le o mângăiere celor care nu aveau o familie.

Spre sfârşitul vieţii sale a slujit predicând evanghelia Domnului Isus Hristos cu multă dragoste şi devotament în bisericile din Nojag , Cârjiţi şi “Sfânta Treime” Deva.

Cu siguranţă cuvintele pe care apostolul  Pavel i le spune lui Timotei la finalul cărţii 2 Timotei ar fi putut să le spună şi fratele Ciocan Ioan:

Am luptat mult şi din greu pentru Domnul meu şi în tot acest răstimp i-am rămas credincios. Iar acum mi-a venit vremea şi mie să încetez lupta şi să mă odihnesc.  În cer mă aşteaptă o cunună pe care Domnul, Judecătorul cel drept, mi-o va da în măreaţa zi a reîntoarcerii sale. Dar nu numai mie, ci şi tuturor acelora în a căror viaţă se citeşte faptul că aşteaptă cu dor şi nerăbdare revenirea sa. “ 2 Timotei 4:7-8 (NTR)

Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie familia îndoliată şi să le ofere în fiecare zi  din dragostea Sa nemărginită.

Pastor Adrian Balta

Biserica Baptistă „Sfânta Treime” Deva