Înălţarea lui Hristos la cer – valoarea ei în teologia şi trăirea biblică

Ilie Bledea 4 siteAstăzi sărbătorim înălţarea Domnului Isus la cer. Chiar dacă este sărbătorită de către creştinătate, Înălţarea lui Hristos tinde să fie minimalizată ca importanţă în teologia creştină. Această minimalizare este rezultatul comparaţiei cu alte evenimente din viaţa lui Hristos, ca: jertfirea Lui pe cruce, învierea Lui din morţi şi chiar întruparea (naşterea) Lui.

Aceste evenimente (jertfa, învierea şi întruparea) sunt considerate mai importante din două perspective: Pe plan sentimental (au un impact mai puternic asupra sentimentelor noastre) şi pe plan soteriologic, sunt cel puţin aparent considerate mai importante pentru mântuirea noastră decât Înălţarea lui Hristos la cer. Nu vreau să discut în această postare, dacă este corectă această considerare a evenimentelor din viaţa lui Hristos, ci vreau doar să subliniez valoarea intrinsecă a Înălţării lui Hristos în teologia biblică, cât şi impactul pe care trebuie să îl aibă asupra vieţii creştinului autentic. Sunt mai mulţi factori care determină importanţa Înălţării în teologie, pe care aş vrea să îi enumăr aici:

Abundenţa textelor biblice care afirmă înălţarea lui Hristos la cer

Fără să pretind exaustivitate o să vă prezint textele biblice care afirmă clar înălţarea lui Hristos la cer: Luca 24:50-53; Fapte 1:1-11; 2:33-36; 3:19-21; 5:31-32; 7:55-56; Romani 8:34; Efeseni 1:19-23; 4:7-10; Filipeni 2:5-11; Coloseni 3:1; 1Tesaloniceni 1:10; 1Timotei 3:16; Evrei 1:1-4; 2:9; 4:14; 6:17-20; 7:25-27; 8:1-2; 9:11-12; 24-28; 10:12-13; 12:2; Iacov 2:1; 1Petru 3:21-22; 1Ioan 2: 1-2; Apocalipsa 5; 19:11-16.

Cred că aceste texte sunt suficiente pentru a avea un capitol mai cuprinzător despre Înălţarea Domnului Isus la cer în manualele noastre de teologie. Textele sunt copleşitoare şi convingătoare cu privire la importanţa doctrinei ascensiunii lui Hristos.

Atestarea divinităţii Lui

Înălţarea lui Hristos la cer este importantă pentru că, demonstrează încăodată divinitatea Lui. Prin înălțarea la cer, Domnul Isus își atestă divinitatea Lui (Fapte 2:33-35).

Aşezarea şi activitatea lui Hristos din cer

Înălţarea Domnului Isus Hristos în cer îşi validează importanţa şi prin aşezarea Lui din cer. În mai multe texte spune că, El este aşezat la dreapta Tatălui şi domneşte peste tot ce există dar în mod special, prin Duhul, conduce Biserica Lui, în calitate de Cap al ei. El stă acolo ca biruitor şi rege.

Tot în cer, la dreapta Tatălui, Domnul Isus are o activitate permanentă de intermediere pentru ucenicii Lui. El este Marele Preot din Ceruri, care mijloceşte neîncetat pentru cei credincioşi (Evrei 7:25).

Şi tot odată, conform promisiunii Sale, El este acolo ca să ne pregătească un loc în care să fim cu El pentru eternitate (Ioan 14:1-3).

Arătarea Lui Hrisots a II-a oară îmbrăcat în Gloria Sa eternă

Înălţarea lui Hristos la cer este importantă şi pentru că pregăteşte arătarea Lui a II-a oară îmbrăcat în gloria Sa eternă de Dumnezeu.

Aceşti factori referitori la înălţarea Domnului Isus ne arată importanţa înălţării Lui şi ar trebuie să producă un impact puternic în viaţa noastră. Acest impact ar trebui să fie concretizat în următoarele: Siguranţă, sfinţenie, veghere, pocăinţă şi închinare înaintea Lui!

Binecuvântat să fie Domnul Isus Cel Înălțat în glorie!

Ilie Bledea