Institutul Teologic Baptist din București anunță concursul de admitere pentru anul universitar 2020–2021

Printr-un comunicat, Institutul Teologic Baptist din București anunță organizarea concurusului de admitere pentru anul universitar 2020–2021. Principala noutate constă în faptul că examenul se va desfășura ONLINE.

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti organizează concurs de admiterepentru domeniul: Teologie BaptistăPastorală (program de licenţă, durata patru ani).

  • program de licenţă pentru învățământul cu frecvență
  • program de licenţă ID

Examenul de admitere se organizează online șiva avea loc în sesiunile: iulie si septembrie.

Candidaţii se pot înscriepentru concursul de admitere la Secretariatul facultăţii în perioada: 7–14 iulie și 7–14 septembrie 2020.

Program de licenţă pentru învățământul cu frecvență

Probele pentru admitere – sesiunea de vară:
15 iulie 2020: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
16 iulie 2020: Probă scrisă – Eseu cu tema Mărturia bisericii creștine în societatea contemporană.
Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:
15 septembrie 2020: Probă eliminatorie (probă orală) – Interviu şi Mărturisirea de Credinţă a Cultului Creştin Baptist din România
16 septembrie 2020: Probă scrisă – Eseu cu tema Mărturia bisericii creștine în societatea contemporană.
Program de licență ID:

Probele pentru admitere – sesiunea de toamnă:
Concurs de dosare: nota de la Bacalaureat și un eseu scris pe tema:Mărturia bisericii creștine într-o societate contemporană
Pentru detalii privind dosarul de înscriere, probele, tematica, bibliografia pentru examenul de admitere și datele de concurs vă rugăm să consultați site-ul www.itb.ro(secțiunea admitere), e-mail: secretariat@itb.ro sau telefon 021-315 9108