ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI-Săptămâna a opta – (Opt săptămâni de rugăciune pentru copiii risipitori ai Bisericii) – Duminică 27 Martie 2016- Gândul lui Cristos în noi – să ne uităm la foloasele altora. 

 

Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat screenshot_590-150x150să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce.(Filipeni 2:4-8) 

„Însuși Domnul Isus a devenit un rob pentru mântuirea noastră. El a părăsit casa Tatălui ceresc, a venit într-o țară străină, a lăsat deoparte tot ce avea și prin cruce, S-a întors în casa Tatălui. El a renunțat la tot ce i-a încredințat Tatăl, ca eu să pot deveni ca El, și să mă întorc cu El în casa Tatălui” (Henri J. M. Nouwen).

Noi nu avem voie să ne credem superiori deoarece suntem mântuiți tot prin har, nu prin noi înșine. Domnul Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, nu S-a considerat deopotrivă cu El.

Domnul Isus nu a mers la cruce ca noi să nu trebuiască să mai mergem, ci ca noi să Îl putem urma acolo. Domnul Isus a venit pentru ca El, Fiul lui Dumnezeu, să poată conduce pe toți copiii pierduți ai lui Dumnezeu acasă. Casa Domnului Isus este și casa noastră. Nu există altă cale de întoarcere la Tatăl decât prin Domnul Isus.

Scrieți pe o foaie de hârtie numele tuturor fiilor pierduți, a celor care din diferite motive L-au părăsit pe Dumnezeu sau nu Îl cunosc – copii, prieteni, părinți, soți/soții, și rugați-vă pentru ei!

Rugăciune:

  1. Mulțumim Domnului pentru vremea de har pe care o trăim și pentru șansa fiilor pierduți de a se întoarce acasă.
  2. Ne smerim pentru momentele în care am contribuit în vreun fel la îndepărtarea fiilor căzuți.
  3. Ne rugăm pentru fiii pierduți, ca Dumnezeu să-i aducă acasă, indiferent cât de departe au ajuns în rătăcirea lor.