INVESTEȘTE ÎN RELAȚIA TA CU DUHUL SFÂNT!

Viața noastră este o sumă de relații, iar calitatea relațiilor reprezintă însăși calitatea vieții noastre: fie una vibrantă, împlinitoare și rodnică, fie una seacă, searbădă, insipidă. Dacă relațiile orizontale sunt importante, atunci relația cu Dumnezeu are o importanță covârșitoare! Dintre persoanele Treimii, cea mai intim legată de noi credincioșii (deoarece locuiește în noi!) este Duhul Sfânt. Știm cu toții faptul că menținerea și dezvoltarea oricărei relații implică investiții: timp, energie, principii respectate, dragoste, supunere, etc. Fie sărbătoarea Cincizecimii din acest an un prilej de reflecție asupra importanței relației tale cu Duhul lui Dumnezeu si de conștientizare a nevoii de a investi tot mai mult în ea. Se merită din plin!

Multe texte din Noul Testament sunt grăitoare în ce privește importanța acestei relații, dar unul din cele mai frumoase pentru mine este Romani cap.8. După ce apostolul Pavel exprimă strigătul de disperare al credinciosului în lupta împotriva cărnii (7:24), el este încrezător in acel nou principiu spiritual numit Legea duhului de viață în Cristos Isus (v.2) prin care  suntem capacitați pentru un alt mod de viață- unul trăit exclusiv prin puterea Duhului. De aceea, investirea în relația personală cu Duhul Sfânt nu poate fi supraestimată. Pavel menționează în Romani 8 patru motive pentru care este imperativ să cultivăm relația cu Duhul:

1.Duhul Sfânt îmi dinamizează lupta spirituală (v.1-8). Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhul (lit. după Duhul), reușesc un lucru incredibil, imposibil de realizat prin puterea firii (cărnii). Ei împlinesc porunca Legii lui Dumnezeu (v.4, cf. Gal.5:23b). Când mintea noastră este setată să asculte de Duhul și nu de tânjirile obraznice ale cărnii, aceasta gândire spirituală rezultă în viață și pace (v.6), adică viața din abundență promisă de Pastor oilor Sale (In10:10).

2.Duhul Sfânt îmi definește identitatea spirituală (v.9-13). Care este definiția adevăratei spiritualități? Religiozitate ritualică, manifestări extatice, experiențe mistice? Pavel definește omul spiritual ca cel care posedă Duhul lui Dumnezeu: Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevărat in voi (Rom.8:9). Cu alte cuvinte, spiritualitatea mea (identică cu apartenența la Cristos, adică salvare) este dată de posesia Duhului Sfânt. La Rusalii, Petru a arătat clar că promisiunea Duhului este valabilă pentru toți credincioșii (Fp.2:39), în oricât de mare număr îi va chema Domnul la Sine. Prezența Duhului Sfânt în noi garantează învierea viitoare (v.11). De aceea, credinciosul are toate atuurile sa trăiască o viață spirituală, dominată de Duh, nu de fire (v.12-13).

3.Duhul Sfânt îmi declară filiația spirituală (v.14-18).Uneori, credincioșii sunt măcinați de nesiguranță și îndoieli cu privire la propria mântuire. Trăirea într-un trup de carne, într-un context marcat de suferință într-o lume căzută (v.18), face uneori ca siguranța mântuirii să fie periclitată. Tocmai atunci, asigurarea Duhului alături de duhul nostru uman este așa de importantă. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu (v.16). Datorită mărturiei Duhului, noi avem îndrăzneală să ne adresăm lui Dumnezeu în cel mai intim mod posibil- spunându-i în rugăciune: Ava (Tată!).v15. 

4. Duhul Sfânt îmi dirijează speranța spirituală (v.19-27). Deși contextul actual înseamnă suferință, deșertăciune și robia stricăciunii, perspectiva care îl așteaptă pe credincios este realmente, glorioasă. Apogeul procesului de mântuire va fi glorificarea, adică acel moment in care vom fi izbăviți pe deplin de prezența păcatului rezident în noi. În acest interval, Duhul Sfânt este un aliat neprețuit în rugăciune (v.26-28), dirijând rugăciunile voastre și făcând-le să fie pe placul lui Tatălui. Mijlocirea Lui pentru noi este paralelă cu mijlocirea Fiului pentru noi. Speranța noastră este întărită de prezența și lucrarea Lui în folosul celor credincioși.

Dragul meu, tot ce este frumos și important în viața creștină are de-a face cu Duhul Sfânt: biruința noastră, apartenența noastră la Cristos, calitatea de fiu, siguranța salvării, speranța viitoare (și atâtea altele)- toate sunt posibile doar datorită lucrării binecuvântatului Duh al lui Dumnezeu! 

Nu uita niciodată că  El este o Persoană și nu orice fel de persoană, ci o Persoană divină, una de-a pururi cu Tatăl și cu Fiul, în natură, esență, voință și lucrare. El nu va accepta un rol secundar în viața ta, ci va dori să aibă rolul suprem- acela de Conducător și coordonator al vieții tale. Ascultă de glasul Lui prin Cuvântul inspirat de El, supune-te voinței Lui, lasă-L să te umple cu prezența și puterea Lui și să te controleze pe deplin (Efes.5:18). Îmbibă-ți mintea cu gândurile Lui revelate în Scripturi și fii întotdeauna sensibil la șoapta Lui! Nu-L întrista niciodată, nu-I stinge vreodată influența din viața ta. Fie ca relația ta cu binecuvântatul Duh al lui Dumnezeu să te facă mai asemănător lui Cristos, pentru că scopul lucrării de sfințire este schimbarea din slavă în slavă după chipul Fiului divin, prin Duhul Sfânt (2 Cor.3:18).

Pastor Marius Birgean