Învierea – punctul în care credinţa trebuie să învingă raţiunea (Fapte 17:30-34)

Afirmarea învierii Domnului Isus întâmpină diferite reacţii. Pentru unii, aşa ceva este imposibil. Pentru alţii, mai necesită studiu şi investigaţie. Alţii, pur şi simplu cred şi se încred, în acest adevăr. Apostolul Pavel a avut tăria să afirme adevărul învierii lui Hristos şi în Atena, cetatea unde filosofia era la putere. Filosofia este o ştiinţă care caută răspunsuri la întrebări esenţiale pentru om, întrebări ca: Cine sunt? De unde vin? Încotro mă îndrept? Care este scopul vieţii pe pământ? Ce este fericirea? Etc.. Teologia este ştiinţa care oferă răspunsuri la întrebările ridicate de filozofie. Fiind acolo în Atena, apostolul Pavel a cunoscut interesul acestor oameni pentru filosofie, a cunoscut frământările pe care ei le aveau şi de aceea a venit cu răspunsul revelaţiei lui Dumnezeu la întrebările filosofiei lor. El a afirmat a cu tărie că, suntem creaţi de Dumnezeu, de la El venim şi tot spre El ne îndreptăm, că scopul vieţii este să căutăm să avem părtăşie cu Dumnezeu şi că, pentru aceasta Dumnezeu a făcut ceva, a trimis pe Fiul Său să ne caute. Fiul lui Dumnezeu a venit, a murit şi a înviat şi prin aceasta, Dumnezeu a dovedit lumii dragostea şi puterea Lui incontestabilă. Se pare că, totul a fost acceptat până la înviere (v 32). Când au auzit de învierea din morţi, nu au mai putut accepta mesajul. De ce? Pentru că învierea din morţi este ceva ce trece dincolo de raţiunea umană. Raţiunea omului (oricât de mare filosof ar fi) este incapabilă să cuprindă adevărul Învierii din morţi. Omul fără lumina revelaţiei nu poate pricepe cum se poate ca, odată ce cineva a murit să mai revină la viaţă.

Învierea este punctul în care credinţa (revelaţia) trebuie să învingă raţiunea noastră. Credinţa înseamnă uneori să treci peste puterea de percepție a rațiunii. Credința nu anulează rolul și importanța rațiunii, doar că, din momentul credinței în învierea lui Hristos, în Hristosul Înviat ca Domn și Mântuitor, rațiunea va fi totdeauna supusă revelației. Raţiunea spune că, învierea este ceva imposibil, revelaţia spune că, pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Pentru a crede învierea, trebuie să iei o decizie, decizia aceasta este următoarea: De cine asculţi? De raţiune sau de revelaţie? De filosofie sau de teologie? Să crezi în învierea Domnului Isus înseamnă să te arunci în braţele Lui iubitoare şi să rămâi acolo indiferent ce ar face alţii, și sa-ți supui toată rațiunea și cunoașterea Domnului Isus. ”Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 2Corinteni 10:5.

Cea mai înaltă ştiinţă (filosofie) este să ştii (cu certitudine) că, ai un Răscumpărător Viu în veci vecilor şi să te încrezi deplin în El.

Domnul să ne binecuvânteze cu o raţiune sănătoasă stăpânită de revelaţia Scripturii!

Hristos a Înviat!

Ilie Bledea – Făget, 09.04.15