INVITAȚIE LA SĂRBĂTOAREA ÎMPLINIRII A 95 DE ANI DE EDUCAȚIE TEOLOGICĂ LA INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREȘTI

img_7615Institutului Teologic Baptist din București organizează sărbătorirea celor 95 de ani de existență, la care sunt invitați toți absolvenții cursurilor Institutului Teologic Baptist, ori a Seminarului Teologic Baptist din București.

Începând cu anul 1921, Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti a format generaţii de lucrători ce sunt chemați să rememoreze amintiri, să-și întâlnească colegii și să aibă părtășie împreună.

Evenimentul va avea loc în zilele de 9-11 octombrie, la sediul ITBB din strada Berzei 29, sector 1, București.

Programul jubiliar va începe cu serviciul divin de deschidere a anului universitar 2016-2017, la Biserica Baptistă Golgota, duminică 9 octombrie 2016, orele 18:00 şi se va încheia marți 11 octombrie, orele 10-12.30.

Dorința noastră este ca un număr cât mai mare de absolvenți să poată participa, şi de aceea vă rugăm să transmiteți această invitație tuturor absolvenților pe care îi cunoașteți, slujitori activi sau pensionari, din țară sau străinătate.

Cu speranţa că în curând ne vom putea bucura de părtăşia frăţească la acest eveniment, dorim ca pacea Domnului şi bucuria mântuirii să vă însoţească!

Cu deosebit respect şi dragoste în Hristos Domnul,

Rector
Conf. Univ. Dr. Daniel MARIȘ