ISPITELE OAMENILOR OBOSIȚI

„Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.” (Eclesiastul 2:10)

MOTIVAȚIA ACESTEI TEME:
a) Toți oamenii experimentează această stare
b) Fiecare în parte avem de înfruntat efectele ei
c) Multe accidente se datorează oboselii
d) Mulți nu participă la seviciile Bisericilor și se scuză cu oboseala!
Omul trebuie să ajungă să afle în Biserică soluția pentru starea lui de oboseală! Voi vorbi despre o abordare scripturală a stării de oboseală!
1.  INDICII BIBLICE
a) ESAU: Omul care și-a abandonat drepturile în starea de oboseală!
„Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov: “Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” (Geneza 25:29-30) Gândirea lui nu mai are claritate și a uitat cine este!
b) DAVID: Omul care era să-și piardă viața în starea de oboseală!
„Filistenii au pornit iarași cu razboi împotriva lui Israel. David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor. David era obosit. Și Ișbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit să omoare pe David; avea o suliță în greutate de trei sute de sicli de aramă și era încins cu o sabie nouă.” (2Samuel 21:15-16). David a fost vulnerabil la oboseală!
c) SISERA: Omul care și-a pierdut viața în starea de oboseală!
„Iael, nevasta lui Heber, a luat un țăruș de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și i-a bătut țărușul în tâmplă…El adormise adanc si era rupt de oboseala; si a murit!” (Judcători 4:21). Apar tragedii datorită oboselii, pe șosele, la locul de muncă, acasă!
d) CEI RĂMAȘI ÎN URMĂ: Oamenii care au fost atacați în starea de oboseală!
„Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt; cum te-a intalnit pe drum si, fara nicio teama de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coada, cand erai obosit si sleit de puteri.” (Deuteronom 25:18). Cei ce rămân în urmă sunt „oamenii problemă” în Biserici! Ei sunt țintele sigure ale celui rău!
e) ISUS HRISTOS
„Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea.” (Ioan 4:6)

2.  ISPITELE OBOSELII
a) ȘOVĂIREA = a ezita, a fi nesigur în decizii!
„Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală” (Isaia 5:27) „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli.” (Filipeni 2:14)
b) CĂDEREA ÎN DEPRESIE
„Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.” (Evrei 12:3)
c) CĂDEREA ÎN PĂCAT
„David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip.” (2Samuel 11:1-2). Dacă era unde eram ceilalți împărați, nu mai era episodul cu această femeie! Lecția aceasta spune că uneori trebuie să ne depășim oboseala ca să nu alunecăm în vreun păcat!
d) OPRIRILE ÎN LOCURI NEPOTRIVITE PENTRU STATUTUL PERSONAL
„David i-a urmărit mai departe, cu patru sute de oameni; dar două sute de oameni s-au oprit, fiind prea obosiți ca sa mai treacă pârâul Besor.” (1Samuel 30:10). „Besor” = „Loc răcoros”, „Noutăți vesele” (glume, bancuri)
e) ABANDONAREA  ÎMPĂRATULUI
„David a ajuns la cei două sute de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care-i lăsase la pârâul Besor. Ei au ieșit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei și i-a întrebat de sănătate.” (1Samuel 30:21). Ce rușinos! Să nu mai mergi pe urma Împăratului din cauza oboselii! Dar au avut pretenții! Ce rușinos este să nu mai vii la Casa Domnului din cauza oboselii! Dar emiți pretenții de la cei ce vin din mijlocul luptelor spirituale!
f) NEGLIJENȚA
* Neglijență față de Dumnezeu. „Și tu nu M-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de Mine, Israele!” (Isaia 43:22)
* Neglijență față de suflet. „Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui.” (Eclesiastul 5:15)
g) NEATENȚIA
„Îl voi lua pe neasteptate, cand va fi obosit si va avea mainile slabite, il voi inspaimanta, si tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe imparat.” (2Samuel 17:2)

3.  TIPURI DE OBOSEALĂ
a) OBOSEALA FIZICĂ
* Datorită umblării, a alergării zilnice. „Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el ca să mănânce; căci ziceau: “Poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete, în pustiu.” (2Samuel 17:29)
* Datorită muncii. „…i-a pus numele Noe, zicând: “Acesta ne va mângăia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.” (Geneza 5:29)
* Datorită luptelor. „În ziua aceea au bătut pe filisteni…Poporul era foarte obosit” (2Samuel 14:31). „El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie.” (2Samuel 23:10)
* Datorită postului. „Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând: “Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei!” Și nimeni nu mâncase.” (1Samuel 14:24)
* Datorită irosirii timpului în lucruri nefolositoare. „Au semănat grâu și seceră spini, s-au ostenit fără folos. – Să vă fie rușine de ce culegeți în urma Mâniei aprinse a Domnului!” (Ieremia 12:13)
* Datorită stresului, a zgomotelor, a luminilor puternice, a imaginilor care se schimbă cu mare  viteză
b) OBOSEALA SUFLETEASCĂ
(În esență) Datorită așteptărilor neîmplinite. „Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată.” (Proverbe 25:25)
c) OBOSEALA SPIRITUALĂ
„ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nadejdii în Domnul nostru Isus Hristos!” (1Tesaloniceni 1:3)
* Datorită lucrului pentru Biserica Domnului. „Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.” (Romani 16:6). „Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.” (Galateni 4:11). „Așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (Filipeni 2:16). Amintesc aici pe cei ce activează în departamentele administrative (ușierii, portari, femei de serviciu, administrator, secretariat), în departamentele AV, poetic-muzical, educație, studiul biblic, slujirea diaconală și pastorală
* Datorită lucrului pentru Domnul. „Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. – Spuneți sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.” (Romani 16:12). „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40)
Lucrul pentru Domnul înseamnă ajutorarea sfinților, propovăduirea Evangheliei, slujirea de lauda Domnului
* Datorită suferințelor pentru Domnul. „Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai obosit.” (Apocalipsa 2:3). „…în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi…” (2Corinteni 6:5; 11:23, 27). De ce atâta suferință? Te-ai rugat cumva ca Domnul să te sfințească? Să-ți dea biruință într-un anumit domeniu? Lucrarea Domnului a costat totdeauna lucrătorul devotat!
* Datorită păstrării mărturiei curate. „Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” (Galateni 6:9). „Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui.” (2Tesaloniceni 3:13). „Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi…” (Apocalipsa 2:2)
* Încurajare: Domnul răsplătește osteneala pentru El. „Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului îi dau țara Egiptului; căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.” (Ezechiel 29:20). „Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui.” (1Corinteni 3:8). „Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți.” (Evrei 6:10). „Și am auzit un glas din cer care zicea: “Scrie: Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul!” “Da”, zice Duhul, “ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13)
* Deci, osteneala pentru Domnul și Poporul Său, este factor de departajare la răsplătire! Să ne depășim pe noi înșine!

4.  SURSELE PUTERII ÎN STĂRILE DE OBOSEALĂ
Nevoile sunt în funcție de tipul de oboseală acumulat: fizică, sufletească, spirituală
a) CE POȚI FACE ? = ODIHNĂ FIZICĂ ȘI HRANĂ
„Iată odihna; lăsați pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!” Dar ei n-au vrut să asculte…” (Isaia 28:12). „…a zis celor din Sucot: “Dați, va rog, câteva pâini poporului care mă însoțește, căci sunt obosiți…” (Judcători 8:5)
b) CE POT FACE ALȚII? = AJUTORUL CELOR TARI (Mâna întinsă)
„…au încălecat pe măgari pe toți cei osteniți și i-au adus la Ierihon…” (2Cronici 28:15). Deși erau din tabere diferite s-au ocupat cu atenție de cei osteniți! Uneori trebuie să ajutăm pe cei osteniți să iasă din această stare chiar dacă nu sunt de-ai noștri!…
c) CE POATE FACE DOMNUL? = ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU
„El dă tarie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin.” (Isaia 40:29). „Iar când îți va da Domnul odihna după ostenelile și frământările tale…” (Isaia 14:3). Împortanța rugăciunii de încredințare

5.  INIȚIATIVE SĂNĂTOASE
a) CONTINUĂ DRUMUL!
* Chiar dacă pe acel drum sunt vrășmași. „Ghedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrăjmaș.” (Judcători 8:4). Nu fi pasiv, mergi înainte pe Calea Domnului, în ciuda dușmanilor și a oboselii! Mergi prin credință!
* Chiar dacă acel drum este vechi. „Așa vorbește Domnul: “Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre!” (Ieremia 6:16)
b) ECHIPEAZĂ-TE CU RĂBDARE!
„Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai obosit.” (Apocalipsa 2:3)
c) RESPECTĂ OBOSEALA ALTUIA!
* Oboseala în planul Lucrării. „Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit; alții s-au ostenit, și voi ați intrat în osteneala lor.” (Ioan 4:38)
* Oboseala în plan familial. „Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu…Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1Timotei 5:4, 8)
d) ROAGĂ-TE ATENT!
„Întariți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți…” (Evrei 12:12)
e) SPOREȘTE ÎN LUCRUL DOMNULUI!
„De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1Corinteni 15:58)
f) ÎMBINĂ MUNCA FIZICĂ ȘI LUCRAREA DOMNULUI!
„Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. Cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.” (1Tesaloniceni 2:9)
g) NU TE COCOLOȘI!
„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după Îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.” (2Corinteni 4:1). „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinauntru se înnoiește din zi in zi.” (2Corinteni 4:16)
h) RĂMÂI FOCALIZAT PE HRISTOS!
„Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare fața de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseala în sufletele voastre.” (Evrei 12:3)
i) ASCULTĂ DE DOMNUL NU DE ALTE GLASURI!
„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. Luați Jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28-29). Ne cheamă când suntem obosiți!
j) ANTICIPAȚI PERICOLUL!
„Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul, și osteneala noastra să fi fost degeaba.” (1Tesaloniceni 3:5)

6.  POATE OBOSI DUMNEZEU?
a) NU, DUMNEZEU NU POATE OBOSI!
„Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.” (Isaia 40:28). „Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea Milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.” (Isaia 55:7)
b) DA, DUMNEZEU POATE OBOSI!
* Pe Dumnezeu Îl obosește păcatul repetat. „…tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai obosit cu nelegiuirile tale.” (Isaia 43:24). „Isaia a zis atunci: “Ascultați totuși, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor, de mai obosiți și pe a Dumnezeului meu?” (Isaia 7:13)
* Pe Dumnezeu Îl obosește vorbirea goală. „Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați: “Cu ce L-am obosit?” – Prin faptul că ziceți: “Oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere!” sau: “Unde este Dumnezeul dreptății?” (Maleahi 2:17)

INCHEIERE
„Îmi voi da osteneala, dar, ca, si dupa moartea mea, sa va puteti aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.” (2Petru 1:15). AMIN

Nelu Aliman