Istoria imnului “O, Doamne, mare”

Istoria imnului “Ce mare eşti” începe cu domnul Carl Gustaf Boberg ( 1859-1940). El a fost un pastor suedez, editor, şi membru în parlamentul Suediei.  Domnul Boberg se plimba într-o zi când o furtună de fulgere a umplut cerul dintr-o dată.  Un vânt puternic a început să sufle.  După furtună, domnul Boberg s-a uitat în depărtare peste golful proaspăt curăţat şi a auzit sunetul unui clopot de biserică.  Atunci, cuvintele imnului “Ce mare eşti” s-au format în inima sa: “O Doamne mare, când privesc eu lumea şi tot ce mâna Ta mare a creat…” Vă puteţi imagina ce a simţit Boberg cand aceste cuvinte se formau în mintea lui?  A fost atâta linişte după furtuna sălbatică că el se gândea doar la cuvinte de pace… Această poezie “O Store Gud” (O Doamne Mare) a văzut lumina tiparului în anul 1891 în revista “Martorii Adevarului”, o revistă săptamânală editată de Boberg. A fost mai târziu tradusă în limba germană. În anul 1927, a fost tradusă şi publicată în limba rusă pe baza traducerii din limba germană.

“Ce mare eşti” a fost tradusă în limba engleză de Stuart K. Hine, un misionar englez în Ucraina.
A tradus primele trei strofe în limba rusă şi le-a cântat împreună cu soţia la o seară de evanghelizare. Apoi, a tradus strofele în limba engleză, şi le-a cântat la o seara de evanghelizare din Anglia în timpul primului război mondial. A tipărit primele trei strofe (în limba engleză şi în limba rusă) în anul 1949 în magazinul “Har şi Pace”, un ziar evanghelistic în limba rusă editat de domnul Hine. Mai tarziu, Hine a scris şi ultima strofă ca un mesaj triumfant despre viaţa veşnică:

“Când Domnul bun mă va chema la Sine şi când voi sta uimit în faţa Sa,

Privind pe Domnul Sfânt al veşniciei, Căzând la tronu-I mă voi închina.”

Fie ca noi toţi să trăim în aşa fel ca să fim gata când Domnul Isus Cristos se va arăta să-şi primească sfinţii.  Casa noastră cerească ne asteaptă, pe toţi care l-am primit pe Cristos.  Doctorul J. Edwin de la seminarul Fuller Theological Seminary a fost cel care a introdus acest imn în America. Dupa ce l-a auzit cântat la diferite grupe creştine din India, l-a introdus la mai multe grupe creştine din America. În anul 1954, Doctor Cyrus Nelson de la Gospel Light Publications a publicat cântecul sub licenţa.  “O Doamne Mare” – a fost cântat de George Beverly Shea la cruciada evanghelistică a lui Billy Graham din Londra în anul 1954.  El a cântat acest imn de peste 100 de ori la diferite cruciade evanghelistice ale echipei Billy Graham din New York în anul 1954.  Din această cauză, acest imn a primit o atenţie nouă în Suedia şi în America şi a fost publicat în mai multe cărţi de cântări. Astăzi, milioane şi milioane de persoane din toata lumea continuă să cânte acest cântec minunat. Şi toţi dau toată slava, toată gloria, şi toată cinstea lui Dumnezeu, Creatorul acestui univers:

O, Doamne mare! Cînd privesc eu lumea,
Ce ai creat-o prin al Tău cuvînt,
Şi fiinţele ce-mpodobesc natura,
Cum le-ntreţii cu braţul Tău cel sfînt:

Atunci îţi cînt, Măreţ Stăpînitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!
Atunci îţi cînt, Măreţ Stăpînitor:
Ce mare eşti! Ce mare eşti!

Privirea cînd mi-o-nalţ şi văd minunea:
Mulţimea astrelor ce-alerg pe cer,
Frumosul soare, cît şi mîndra lună
Ca mingi de aur plutind prin eter.

Cînd întîlnesc pe Domnu-n Cartea Sfîntă,
Şi cînd zăresc mulţimea de-ndurări,
Peai Săi aleşi cum i-a iubit intr-una
Şi i-a condus prin binecuvîntări:

Şi-L văd pe Isus pe pămîntu-acesta
Ca serv, dar plin de dragoste şi har,
Zăresc în duh amara-I suferinţă
Şi mîntuirea ce ne-o dă în dar:

Cînd mă apasă sarcini mari şi grele
Şi sufletu-mi e trist pîn-la mormînt,
Iar El se apleacă plin de mîngîere
Şi-mi ia tot chinul de-orice legămînt:

Cînd Domnul bun mă va chema la Sine
Şi cînd orbit voi sta in faţa Sa,
Privind pe Regele marei mărire,
Căzînd la tronu-I mă voi închina.