Istoria unei biserici de oraş-studiu de caz – Fapte 19, Efeseni, 1 şi 2 Timotei, Apocalipsa 2

samy-tutac2Înainte de plantarea unei biserici, un plantator trebuie să facă un studiu de fezabilitate. De ce Pavel, cel mai eficient plantator de biserici, a ales Efesul? Din punct de vedere geografic era o colonie romană situată la gura râului Cayster, între Muntele Koressos şi Marea Mediterană, pe partea vestică a Asiei Mici. Ca şi alte colonii romane, era localizată ca o poartă a comerţului şi resurselor ce veneau din interior. În timpul Noului Testament, epoca de glorie  a comerţului apusese deoarece pămîntul de la pădurile care au fost tăiate a fost spălat şi aproape a colmatat portul. Aşa că oraşul s-a orientat spre turism pentru a-şi susţine economia. Minunatul templu al Dianei, construit de Alexandru cel Mare, atrăgea o mulţime de oameni. Închinarea păgînă avea drept obiect pe Artemis, o zeiţă asociată cu ritualurile  fertilităţii carnale şi cu prostituţia. De o faimă deosebită se bucura o piatră meteorică pe care adepţii pretindeau că este venită de la Jupiter. Clădirea era de patru ori mai mare decât Partenonul din Atena (templul dedicat zeiței Atena), iar comercianţii şi bişniţarii stăteau în jurul altarului, cîştigându-şi existenţa din asigurarea de servicii vizitatorilor: hrană, cazare, ofrande pentru jertfe şi suveniruri din argint. Templul era, de asemenea, o trezorerie şi o bancă privată, unde persoane private, împăraţi şi alte oraşe îşi făceau depozite. Datorită poziţiei sale, din care  întreaga Asie putea fi influenţată, Pavel s-a dedicat plantării unei puternice biserici aici. Cele ce urmează sunt câteva  capitole esenţiale în istoria acestei biserici și o provocare pentru noi în lucrarea de plantare de noi biserici și întărire a celor existente din orașele noastre. Având biserici puternice în toate orașele, acestea pot deveni centre de misiune strategice pentru toate comunele și satele din apropierea lor. Aceasta a fost strategia de misiune a lui Pavel, iar Biserica din Efes este doar un exemplu, un adevărat studiu de caz.

  

I. ÎNCEPUTURILE BISERICII (EFESUL ÎN FAPTE 19)- PAVEL A AVUT O STRATEGIE PENTRU NAŞTEREA ACESTEI BISERICI.

A. Începe acolo unde sunt oamenii. Pavel a mărturisit la 12 bărbaţi şi i-a botezat, aceştia cunoşteau numai botezul lui Ioan Botezătorul. (v.1-7)

B. Abordează-i mai întîi pe cei care îi cunoşti mai bine. El a predicat în sinagogă timp de 3 luni, înainte de a fi silit să plece (v.8)

CFoloseşte-te de de modalităţi culturale adecvate pentru a cîştiga audienţa. El a ţinut discursuri zilnice timp de 2 ani în sala de lectură a lui Tiran, pînă cînd „toţi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvîntul Domnului.” (9,10)

DAdu roade vrednice de pocăinţă ca o mărturie puternică pentru evanghelie. El a făcut multe minuni, întărindu-şi mesajul şi mulţi din cei care avea cărţi de vrăjitorie le-au ars într-un foc mare.

E. Permite-I lui Dumnezeu să facă ca oamenii să-L laude. Pavel a părăsit cetatea din cauza opoziţiei sălbatice la adresa bisericii din partea breslei argintarilor, însă biserica a rămas cu mulţi membri. (v. 23-41)

 

II. MESAJUL BISERICII (EFESUL ÎN EFESENI)

A. În cartea Zidul surpat, Marcus Barth afirmă că Efeseni este cel mai bun comentariu scris vreodată despre Ioan 3:16.

B. Epistola poate fi împărţită în 2 părţi: cap. 1-3, Proiectul lui Dumnezeu pentru Biserică; cap.4-6, Sarcina lui Dumnezeu pentru Biserică.

 

III. LUPTELE BISERICII (EFESUL ÎN 1 ŞI 2 TIMOTEI)

 

A. Unii din membri au mers după doctrine false şi învăţători falşi.

B. Liderii bisericii trebuiau aleşi cu grijă şi pregătiţi.

C. Biserica trebuie să disciplineze membrii eretici şi neevlavioşi

D. Atît cei bogaţi cît şi cei săraci aveau nevoie de înstruire cu privire la folosirea corectă a banilor.

E. Înţelepciunea trebuia păzită cu grijă.

F. Liderii bisericii erau îndemnaţi să păzească doctrina creştină sfîntă care li s-a încredinţat.

IV. EVALUAREA BISERICII (EFESUL ÎN APOCALIPSA 2)

 

A. Cristos i-a apreciat pentru munca lor grea, încercările şi respingerea învăţătorilor falşi şi suferinţa lor pentru evanghelie.

B. Cu toate acestea, ei şi-au pierdut dragostea dintîi.

C. La judecată li s-a spus că dacă nu se vor pocăi, lumina adunării lor nu va mai străluci. Pierderea contactului cu Domnul Isus, chiar şi atunci cînd doctrina şi practicile sunt sănătoase, face ca suportul luminii să fie înlăturat, iar influența Bisericii se stinge.

 

CONCLUZIE

Este trist faptul că nu mai există nici o biserică azi acolo. A murit atunci când a murit şi cetatea. A fost totul în van? Categoric nu!  Ca dovadă să ne gândim la mulţimea de creştini câştigaţi prin lucrarea lui Pavel şi Timotei şi la cei care au transmis cu credincioşie mai departe evnghelia sfântă care au primit-o şi ei. Ne vom întâlni cu ei pentru prima dată la tronul lui Dumnezeu. Provocarea majoră pentru noi astăzi este să plantăm noi biserici strategice (în special în orașe și comunele mari), să le întărim și chiar să le reformăm pe cele existente, iar prin aceste biserici cu o mentalitate a Marii Însărcinării să atingem cu evanghelia toate localitățile.

Samy Tuțac