Iubiți frați și surori,

Sfârșitul de an ne oferă posibilitatea celebrării Nașterii Domnului, o sărbătoare cu o semnificație aparte în calendarul Bisericii lui Cristos. În timp ce pentru mulți semnificația sărbătorii se reduce doar la accentul pus pe mâncare, podoabe sau decorații de sezon, pentru copiii lui Dumnezeu accentul este pus mai ales pe pregătirea inimii. 

Perioada de Advent care precedă acest praznic este perioada de pregătire, de așteptare, în care inimile grăbite și căutătoare de împliniri imediate sunt învățate să aștepte. Dar când inimile pregătite de Cuvânt și Duhul Domnului au învățat să aștepte, împlinirea pe care o aduce sărbătoarea este pe măsură. Căci în centrul sărbătorii noastre stă Cel Sărbătorit, Unicul care merită dedicarea întregii sărbători: Domnul Isus Cristos. Ce ar însemnă sărbătoarea fără El? Niște tradiții frumoase, niște obiceiuri transmise de la o generație la alta sau importate de la alții, însă nimic mai mult! Goliciunea unui asemenea Crăciun se poate vedea după – când luminițele se sting, ornamentele se întorc în cutiile, frigiderele sunt încă pline de mâncare nefolosită, iar inimile rămân goale și triste ca înainte. Festinul trupesc nu poate satisface niciodată foamea spirituală. De aceea, căutările noastre sufletești adânci trebuie să fie legate de descoperirea adevăratei semnificații a sărbătorii.

Sărbătoarea Întrupării Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră este în esență, istoria unei călătorii care deschide perspectiva unei altei călătorii. Prima este călătoria de la cer la pământ, din slava veșnică a Fiului lui Dumnezeu, Cel ce de bunăvoie și nesilit de nimic decât de dragoste și de propria voință supusă voinței Tatălui Său- a fost dispus să o facă. Ce a însemnat pentru El această călătorie (părăsirea slavei eterne, prerogativelor Sale unice, asumarea uneia condiții de rob), noi nu putem înțelege niciodată. Știm că Betleemul a fost doar primul popas în această călătorie al cărui final avea sa fie crucea Golgotei, iar apoi mormântul gol și înălțarea la dreapta Tatălui din nou în slavă.

A doua călătorie este posibilă doar din cauza primei. Este călătoria de la pământ la cer, la slava veșnică a fiilor lui Dumnezeu. Căci a fost voia suverană a Aceluia pentru care și prin care sunt toate să ducă pe mulți fii la slavă (cf.Evr.2:10). Din mizeria păcatului și a acestei lumi, din murdăria și nimicnicia vieții terestre fără speranță și condamnată la pierzare, mulți fii și fiice -printre care suntem și noi, urmașii lui Cristos de astăzi, se vor ridica într-o zi în trupuri de slavă pentru a gusta slava veșnică în Împărăția de sus (1 Cor.15:53). El a părăsit slava pentru a ne dărui nouă șansa de a vedea și experimenta slava pe care El a avut-o din eternitate la Tatăl (In.17:24)

Anul acesta a fost pentru mulți frați și surori un an dificil, cu multe provocări pe diverse planuri (sănătate, finanțe, familie, etc), marcate poate de pierderea cuiva drag sau de rezultatul nedorit al unor investigații medicale. Aceste încercări care pot săpa la temelia încrederii noastre in Dumnezeu, pot de asemenea întări credința noastră și consolida caracterul nostru. Pot să întărească speranța după acel viitor de slavă care ne așteaptă și față de care încercările din vremea de acum nu pot fi puse alături (Rom.8:18). Așadar, în lumea aceasta care promite gratificare imediată, creștinul a învățat să aștepte cu răbdare (Rom.8:25). Mă rog că, indiferent ce  va aduce anul 2022, așteptarea noastră să continue să Îl glorifice pe Dumnezeu și să ne ajute să fim găsiți pregătiți la venirea Lui.

Din partea Comitetului Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, vă dorim sărbători binecuvântate pline de semnificație și de motivația de a aștepta cu răbdare momentul în care Domnul Se va întoarce să ne ia în slava Sa. Domnul este aproape- să veghem în așteptare!

Vă dorim un An Nou cu multe împliniri duhovnicești și cu roade sfinte pentru Domnul!

Președinte,

Marius Birgean