Judecata de apoi

Motto:

Când trâmbița Domnului va anunța judecata

Și dimineața cea frumoasă-a veni,

Iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna,

Când se citesc numele acolo-i fi!

(Cântările Evangheliei, 429)

Există lucruri pe care orice credincios le cunoaște. Și totuși, ele trebuie repetate mereu, pentru a ne aduce aminte de gravitatea și importanța lor. Așa că, pentru ceea ce voi spune aici se potrivesc cuvintele apostolului Pavel către credincioșii din cetatea macedoneană Filipi: „Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos.” (Filipeni 3: 1).

Din dragoste pentru lumea păcătoasă, Hristos Domnul  a venit în lumea noastră să ne mântuiască. A venit ca mântuitor, pentru întreaga omenire. Și a devenit salvatorul sufletelor tuturor celor care au crezut și cred în El, în puterea Lui și în harul oferit păcătoșilor de către Tatăl, prin jertfa Lui. În curând, Domnul Isus Hristos va veni a doua oară pe acest pământ, de data aceasta ca judecator, tot pentru întreaga omenire. Și va deveni și osânditor al celor care L-au respins și au disprețuit jerta Lui.

Biblia este foarte clară în această privință: „Şi, după cum oamenilor le este rînduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L aşteaptă.” (Evrei, 9: 27, 28)

Judecata de apoi are trei atribute: este divină, generală și dreaptă.

1. Divină: este făcută de însuși Domnul Isus Hristos („Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului”, Ioan 5: 22), asistată de îngeri, cu demnitate pe scaunul slavei. Știm că așa va fi din chiar cuvintele Domnului Isus: „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre;” (Matei 25: 31, 32).

2. Generală: la această judecată vor fi adunați toți oamenii, prezența va fi obligatorie, iar fiecare va fi judecat personal. „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Corinteni 5: 10)

3. Dreaptă: este făcută după caracterul si după faptele fiecaruia. „El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu neprihănire” (Psalmii 9: 8). Judecata va fi, așadar, obiectivă, nicio urmă de subiectivism nefiind permisă: „Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite.” (Isaia 11: 3)

*

Știind aceste lucruri, omului îi rămâne să decidă pentru sine cum dorește să-L întâmpine pe Domnul Isus Hristos la a doua Lui venire: ca pe Mântuitorul care aduce răsplata ori ca pe Judecătorul care va pronunța osânda. Să ne ajute Dumnezeu ca pentru fiecare din noi să se împlinească versurile cântării alese ca motto, iar când se vor citi numele celor răscumpărați, și numele noastre să fie în cartea vieții!

Timotei Cocârteu