LA MULȚI ANI, BISERICĂ A LUI CRISTOS!

Marius BirgeanSunt iarăși Rusaliile! Parcă mai ieri, ne salutam cu” Cristos a înviat!” și cântam muzica majestică și înălțătoare a Învierii. Au trecut 50 de zile și acum sărbatorim Rusaliile- sau folosind o terminologie mai biblică „Cincizecimea” sau „pogorârea Duhului Sfant”. De fapt, de Rusalii ne sărbatorim propria zi de naștere, ziua de care se leaga însăși identitatea noastră- geneza unei noi creații, începutul unei noi umanități răscumparate prin jertfă și unite într-un singur Trup mistic prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

„Noi toti, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi și toti am fost adăpați dintr-un singur Duh” (1 Cor.12:13). Nimeni nu poate trece peste forta acelui „toți”. Care toți? Toți credincioșii care au fost sfințiți și chemași să fie sfinți (cf. 1: 2); toți cei care și-au zidit viața pe temelia lui Cristos (3:11); toși cei care declară domnia lui Cristos în viața lor, prin credință mântuitoare și pocăință (12:3); toți, indiferent de etnie sau poziție socială (12:13), etc. Nu există alte condiții atașate.

La Rusalii, Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenicii adunați împreună și i-a unit într-un singur trup, legându-i de Acela care este Capul Trupului și de celelalte mădulare din trup. A luat astfel ființă un nou popor al lui Cristos, care nu va mai fi definit după criterii etnice, limba, statut social, areal geografic, cultură ci doar de credința mântuitoare în Cristos. Un popor destinat biruinței, pe care portile Hadesului nu îl poate birui și nu îi poate stinge mărturia (cf. Mat 16:18).

Privită din perspectiva umană, biserica pare a fi pentru mulți o instituție învechită, care aparține mai degrabă trecutului decât viitorului. Starea jalnică la care a ajuns creștinismul in multe locuri din Europa(unde multe biserici se închid sau primesc alte destinații)îi face pe multi dușmani ai bisericii să jubileze și să cante prohodul creștinismului. Vor avea parte de o mare dezămagire, bucuria lor se va dovedi a fi prematură si nefondată. Caci Biserica lui Cristos are un viitor, de fapt, este singura instituție de pe pământ care are viitorul asigurat. Acest viitor este ancorat în Dumnezeul care conduce istoria și destinul fiecaruia din noi, iar El are grijă ca promisiunile și planul Său să se duca la indeplinire, indiferent de mijloacele pe care în suveranitatea Sa va alege sa le folosească.Biserica are mulți critici, însă nici un rival.

Ceea ce nu trebuie sa uităm este faptul că exact prin Biserica umplută cu Duhul Său Sfânt , Dumnezeu își duce la împlinire scopurile Sale. Biserica este singura agenție a lui Dumnezeu prin care cheamă pe oameni din păcatele lor la împăcare cu El prin jertfa Fiului Sau, nici o organizație parabisericească, oricât de specializată ar fi în diferite  forme de slujire sau evanghelizare nu poate înlocui biserica. De fapt, singurul mod prin care cei care doresc să moștenească comuniunea sfinților de sus, din biserica glorioasă este prin a se identifica cu sfinții de jos, din biserica mărturisitoare. Astăzi, de ziua de naștere a bisericii, te bucuri de onoarea nespusă care ți se face să îi aparții? Trăiești oare la înălțimea acestei chemări? Îți împlinești cu credincioșie rolul tău în Trupul lui Cristos? Experimentezi împreună cu toți sfinții dragostea lui Cristos care întrece orice cunoștință? ( Efes. 3:18). De Rusalii, când sărbatorim revărsarea Duhului Sfânt care a facut posibil miracolul existenței Bisericii, multumește lui Dumnezeu pentru Biserica Lui; lasă-te umplut de Duhul pentru ca prin roada ta să împodobesti biserica și prin darurile tale să o îmbogățesti și roagă-L pe El sa te ajute să o iubești mai mult și să îi fii loial pentru ca gloria Lui sa străluceasca în Biserică și prin ea până în ziua mare a eternității!

Marius Birgean