Legalism, Libertinaj sau Libertate creștină?

Aceasta este o întrebare crucială pentru fiecare biserică în fiecare generație. Pe parcursul mai multor săptămâni, la Biserica Baptistă Providența din Timișoara în cadrul adunărilor de duminica dimineata, ne vom apropia de Epistola apostolului Pavel către Galateni, o scrisoare cu un mesaj uimitor de relevant pentru situaţia actuală din biserici. 

Bisericile din Galatia erau tulburate de “o altă evanghelie” care adăuga lucrarii lui Cristos condiţii pe care oamenii trebuiau să le îndeplinească pentru a fi mântuiți. Galatenii erau îndemnaţi să meargă pe “altă cale” decât cea deschisă de apostolul Pavel. Prin această epistolă, Pavel ia o atitudine deosebit de fermă şi îi avertizează pe credincioşi că nu există “o alta cale”, că există numai şi numai “o singură cale” şi că această cale este Isus Cristos. 

În Biserică au intrat mereu și mereu oameni care au început să vestească o altă cale sau alte metode, oameni care într-o măsură mai mică sau mai mare, într-o formă sau alta au mai completat câte ceva la spusele lui Pavel. Așa s-a născut și dezvoltat legalismul. Alţii, au schimbat și modificat cuvintele lui Pavel făcând din Har o modalitate de a acoperi păcatul și a trăi în libertinaj. Astfel au rezultat două curente la fel de periculoase pentru Biserica, legalismul și libertinismul.

Prin intermediul unei serii de predici expozitive vă lansăm invitația de a analiza împreună Evanghelia în care am crezut și de a redescoperii calea unică spre Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, fără să cădem în capcana învaţăturilor omeneşti legaliste şi fără să cădem în libertinaj. 

Samy Tuțac