LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA ÎNSCRIERI PENTRU CLASA A IX-A, PROFIL TEOLOGIC PROBA DE APTITUDINI

Cine poate susține proba de aptitudini ?

  • Elevii înscriși în clasa a VIII-a, an școlar 2017-2018, indiferent de confesiunea religioasă
  • Elevi care au obținut în clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I,  media 10 la purtare
  • Elevi care doresc să respecte Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ

În ce va consta proba de aptitudini ?

  • Completarea unui chestionar, în vederea cunoașterii: motivației opțiunii elevului, interesului pentru o viață creștină, caracterului moral al elevului
  • Interviu(doar în cazul în care chestionarul completat de către candidat nu este relevant)

Care este calendarul pentru înscrierea și susținerea probei de aptitudini ?

  • 14-15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini
  • 18 mai 2018, ora 10.00  desfăşurarea probei de aptitudini

Ce documente avem nevoie la înscriere ?

  • ișă de înscriere la proba de aptitudini eliberată de către școala de proveniență
  • adeverință cu media la purtare pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a, semestrul I eliberată de către școala de proveniență

Director,

prof. Szucs Alexandru